Izziv za dijaka pri ITS-ali nas mora biti strah

Maja 2022 smo se pri ITS Ali nas mora biti strah ukvarjali s problemom terorizma. Med drugim smo ugotovili, da so vzroki za terorizem povezani tudi z ekološkimi problemi. Izziv za dijaka je bil, izdelati miselni vzorec o izbranem terorističnem dejanju in ga povezati z ekološkimi vprašanji.

Matjaž Štih