Izziv za dijake 2e

Nalogo Izziva za dijaka sem izvedla v 2e razredu. Za izvedbo smo porabili tri šolske ure. V prvi uri smo se pogovarjali o okoljskih spremembah, ki jih doživljamo zadnje čase. Dijaki so imeli nalogo, da napišejo, ali so opazili kakšne podnebne spremembe v domačem kraju od njihovega zgodnjega otroštva do danes. Nato smo predebatirali in povzeli bistvene spremembe, ki so jih izpostavili.

Drugo uro sem jih razdelil v skupine in jim pripravila gradivo o spremembah, ki so jih izpostavili predhodno uro. Posvetili smo se predvidevanjem, kakšne spremembe v klimi nas čakajo do konca 21. stoletja, če ne bomo ukrepali (poletne suše, vročinski valovi, izjemne padavine, snežna odeja) in kaj lahko storimo sami. Skupine so predstavile ugotovitve.

Skupno smo se odločili, da se bomo posvetili domačim elektrarnam. Nekaj dijakov je izpostavilo, da so že električno samooskrbni. Dijak Mat Kovačič je naredil PP predstavitev, kako so se tega lotili doma in kakšni so prihranki ter investicija.

Dijaki so dobili nalogo, da vsak s pomočjo kalkulatorja na internetu izračuna investicijo na domačih objektih in v kolikem času se povrne ter to predstavi staršem.

Saša Lavrič