Junij (17 dni – za dijake 1., 2. in 3. letnika)

Šolski koledar 2007/2008

September
Oktober
November
December
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij

 • 3. 9. – začetek pouka,
 • 28. 8. – 3. 9. – plavalni in potapljaški tečaj za 3. Š,
 • 6. 9. – 11. 9. – skupni in oddelčni roditeljski sestanki za 1., 2., 3. in 4. letnik,
 • 27. 8. – 6. 9. – matura,
 • 19. 9. – razglasitev rezultatov jesenske mature,
 • 18. 9. – 21. 9 – strokovna ekskurzija: 4. d, 4. e, 4 f, 4. k, 4. š,
 • 25. 9. – 28. 9. – strokovna ekskurzija: 4. a, 4. b, 4. c,
 • 25. 9. – sestanek sveta staršev,
 • 26. 9. – sestanek učiteljskega zbora,
 • 27. 9. – sestanek sveta šole,
 • OIV: učenje za učenje, zdravstvena vzgoja (1. letnik), vzgoja za družino mir in nenasilje (2. in 3. letnik).

 

 • 1. 10. – začetek pouka v oddelku MT,
 • planinska tura za 2. letnik (odvisno od vremena),
 • športni dan za 1. in 3. letnik (odvisno od vremena,
 • 9. 10. – konferenca učiteljskega zbora, govorilne ure in starševski večer: mag. Jurij Smerdelj: Konec s slabimi ocenami ali kako se jim izogniti,
 • 19. 10. – 20. 10. družboslovni festival.

 • 29. 10. – 2. 11. – jesenske počitnice,
 • 8. 11. – konferenca učiteljskega zbora, govorilne ure in starševski večer: Dubravka Hrovatič: Vzgojne metode in ravnanja,
 • 10. 11. in 24. 11. – izobraževanje učiteljskega zbora Ustvarjanje dobrih medsebojnih odnosov in sodelovanje s starši.

 • 6. 12. – konferenca učiteljskega zbora, govorilne ure in starševski večer: Mateja Petric: Biti mladostnikom starši,
 • humanitarna prireditev,
 • kulturne dejavnosti,
 • 21. 12. – kulturna prireditev (novoletni koncert),
 • 24. 12. – prosto (nadomeščanje 29. 3. 2008),
 • 27. 12. – 2. 1. 2007 – novoletne počitnice.

 • 15. 1. – zaključek 1. ocenjevalnega obdobja, oddelčne ocenjevalne konference,
 • 16. 1. (17. 1.) – skupna ocenjevalna konferenca učiteljskega zbora, govorilne ure in oddelčni roditeljski sestanki – po zaključku 1. ocenjevalnega obdobja,
 • kulturne dejavnosti.

 • 7. 2. – govorilne ure, starševski večer: dr. Jana Goršin Fabjan: Komunikacija in posredovanje v konfliktu,
 • 7. 2. – 12. 2. – smučarski tečaj za 3. š
 • 8. 2. – kulturni praznik,
 • kulturne dejavnosti,
 • 15. 2.- 16. 2. – informativni dan,
 • športni dan za 1. in 4. letnik,
 • 25. 2. – 29. 2. – zimske počitnice.
 • 8. 3. (sobota) – predmaturitetni preizkus – slovenščina,
 • 6. 3. – konferenca učiteljskega zbora, govorilne ure, skupni roditeljski sestanek 2. letnik: Mateja Petric:V mladostništvu so spremembe edina stalnica,
 • 6. 3. – starševski večer: Mojca Lukšič: Medsebojni odnosi v družini,
 • svet staršev,
 • 24. 3. – velikonočni ponedeljek,
 • projektni teden za dijake 1., 2. in 3. letnika (od 29. 3. do 5. 4. 2008), istočasno bodo potekali predmaturitetni preizkusi pri različnih predmetih.

 • 10. 4. – konferenca učiteljskega zbora, govorilne ure in starševski večer: Ivanka Hosta: Meje za jasne in kvalitetne odnose,
 • kulturne dejavnosti,
 • 28. 4. – 2. 5. – prvomajske počitnice.
 • 6. 5. – matura – slovenščina,
 • 8. 5. – konferenca učiteljskega zbora, govorilne ure,
 • 16. 5. – zaključna ocenjevalna konferenca za 4. letnik,
 • 19. 5. – razdelitev spričeval za 4. letnik,
 • 19. 5. do 21. 5. – obvezne priprave na maturo za 4. letnik,
 • 22. 5.- dopolnilni izpiti za 4. letnik,
 • od 24. 5. do 7. 6. pisni izpiti – matura.

 • 5. 6. – konferenca učiteljskega zbora, govorilne ure,
 • športni dan za 3. letnik, različni programi OIV,
 • 23. 6. – ocenjevalna konferenca za 1., 2. in 3. letnik,
 • 24. 6. – podelitev pohval, priznanj, nagrad in spričeval dijakom 1., 2. in 3. letnika,
 • 18. 6. – 26. 6. – matura – ustni izpiti,
 • 30. 6. in 4. 7. – predmetni, dopolnilni in popravni izpiti.