KNJIŽNIČNI RED

Velja na podlagi Pravilnika o delovanju šolske knjižnice.

Članstvo

Članstvo knjižnice avtomatsko postane vsak dijak, ki se vpiše na Gimnazijo Novo mesto. Člani knjižnice so lahko tudi zaposleni šole. Za dijake in zaposlene na šoli je članstvo brezplačno.

Izposoja gradiva

Izposoja gradiva je mogoča samo s člansko izkaznico. Članska izkaznica je neprenosljiva. Vsak član je odgovoren za svoje izposojeno gradivo. Rok izposoje za knjige je 14 dni, za serijske publikacije in elektronsko gradivo 7 dni.
Uporabniki si ne morejo izposoditi dveh ali več enakih izvodov gradiva.

Podaljševanje gradiva

Gradivo je možno podaljšati enkrat. Zelo iskanega gradiva in gradiva za domače branje in bralne značke ni možno podaljšati.

Možnosti podaljševanja gradiva

  • osebno v knjižnici s člansko izkaznico
  • po telefonu (07) 371 85 19
  • po internetu z geslom, ki ga uporabnik dobi v knjižnici – s storitvijo            Moja knjižnica

V vednost: Podaljšanje prek interneta je možno le, če rok izposoje še ni

                  potekel in ima član poravnano zamudnino! V nasprotnem primeru

                  je treba priti v knjižnico in poravnati zamudnino.

 

Zamudnina

Zamudnina znaša 0,10 EUR na knjižnično enoto na dan. Dokler dijaki ne poravnajo zamudnine, si ne morejo na novo izposoditi gradiva ali podaljšati že izposojeno gradivo.
Pred poletnimi počitnicami morajo dijaki vrniti vse izposojeno gradivo in poravnati zamudnino. Gradivu, ki ga dijaki ne vrnejo do konca pouka, teče zamudnina tudi med počitnicami.

Poškodovano/Izgubljeno gradivo

Kdor knjižnično gradivo izgubi ali poškoduje, ga mora nadomestiti z novim enakim izvodom. Če to ni mogoče, gradivo nadomesti s po vsebini enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko.

Čitalnica

Člani lahko v prostorih knjižnice berejo, se učijo, uporabljajo računalnike ali kramljajo, če s tem ne motijo drugih uporabnikov.