KVALITETNE RAZREDNE URE – POT DO BOLJŠEGA POČUTJA V ŠOLI

Člani projektnega tima

Mojca Lukšič, vodja skupine
Natalija Petakovič
Suzana Krvavica
Barbara Maznik
Breda Vovko

Stanka Florijančič
Tatjana Durmič
Marija Kočar
Nevenka Malnarič Brulc
Robert Šupe
Bernarda Tomažič

Verena Potočnik
Zlatka Butkovec Gačnik

O projektu

Inovacijski projekt smo izvajali v šolskih letih 2005/06 in 2006/07. V prvem letu smo se ukvarjali z izboljševanjem klime v razredih, v drugem letu pa z razvijanjem kvalitetnih medsebojnih odnosov.

V drugem letu smo začeli s širjenjem v kolektiv. Odkrili smo, da razredniki potrebujemo sodelovanje in izmenjavo izkušenj, zato smo ustanovili aktive razrednikov po posameznih letnikih, kjer razredniki izmenjujemo izkušnje in načrtujemo delo pri razrednih urah in na roditeljskih sestankih.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je februarja 2009 podelil projektni skupini Kumerdejevo priznanje za razvoj Koncepta dela aktivov razrednikov.

Cilji projekta

  • Razrednim uram dati novo, kvalitetno vsebino.
  • Medsebojna pomoč in podpora v okviru aktivov razrednikov

Okvirni akcijski načrt

  • Delo po aktivih razrednikov za posamezne letnike