Latinščina

Član

Ime in priimek Predmet E-poštni naslov Povezava
Marko Kastelic LAT marko.kastelic@gimnm.org

 

Program aktiva

  • Za dijake, ki se učijo latinščino, se vsaki dve leti pripravi večdnevna ekskurzija v Rim in Pompeje, v okviru projektnega tedna pa dvodnevna medpredmetna ekskurzija.
  • V 1. letniku je obvezna izmenjava z Gimnazijo Škofja Loka.
  • Za 2. letnik je v pripravi izmenjava s tržaškim licejem dr. Franceta Prešerna.
  • V 3. letniku potekajo številne aktivnosti, povezane z rimsko civilizacijo na Slovenskem.
  • Dijaki aktivno sodelujejo pri projektih, ki jih pripravlja Društvo za antične in humanistične študije (npr. projekt Klasiki na odru).

Izvedba pouka

  • Pouk je zastavljen sodobno ob smiselni uporabi audio-vizualne tehnike.
  • V knjižnici so na voljo latinsko-slovenski slovarji in druga strokovna literatura ter številni dokumentarni filmi.
  • Dijaki so seznanjeni z vsemi pravicami in obveznostmi, ki zagotavljajo kvalitetno izvajanje pouka.

Tekmovanje iz znanja latinščine

  • Dijaki 3. letnika se lahko udeležijo državnega tekmovanja v znanju latinščine.

Izvedene dejavnosti

Izmenjava klasikov z Gimnazijo Škofja Loka

8.—9. 11. 2013 je potekala tradicionalna izmenjava z Gimnazijo Škofja Loka. Letos smo v Novem mestu izjemoma gostili dijake prvega letnika evropskega oddelka. Skupaj smo presegli število 60, saj je sodelovalo 31 dijakov iz škofjeloške gimnazije in 30 Novomeščanov. Rdeča nit programa izmenjave je bilo sobivanje kultur in verstev. V dveh dneh si je sledilo veliko zanimivih delavnic in dogodkov, o katerih si lahko preberete v poročilu.