Malica

Splošno

Splošno o šolski prehrani

Prijave na šolsko prehrano izvajamo prek sistema eAsistent. Ponudnik malice je Marvin, d. o. o. Cena obroka je 2,73  – topli ali hladni obrok. Pravica do subvencionirane malice je pogojena z višino odstotka neto povprečne plače na družinskega člana (zapisan je tudi na odločbi o otroškem dodatku oziroma štipendiji). Staršem ni potrebno oddajati vloge za uveljavljanje subvencije malice, saj bo šola sama pridobila podatke o subvenciji za šolsko prehrano. Vlogo za subvencijo oddajo le tiste družine (na centru za socialno delo), ki nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. Še vedno je potrebna prijava na malico.

V sistemu eAsistent lahko od 1. 6. do 20. 8. oddate elektronsko prijavo na malico za naslednje leto. Po 20. 8. pa je prijava možna le pri koordinatorici šolske prehrane (obrazec).

Prijava v sistem

V sistem eAsistenta se prijavite z uporabniškim imenom in geslom, ki ga prejmete prvi šolski dan od razrednika. Višji letniki uporabljate lanska uporabniška imena in gesla. Ob prvi prijavi v sistem je potrebno spremeniti geslo. Novo geslo mora vsebovati najmanj 9 znakov, od tega vsaj eno številko in eno veliko tiskano črko. Če ste pozabili uporabniško ime ali geslo, se v sistem lahko prijavite z elektronskim naslovom, ki ga vpišete v polje »uporabniško ime«, in kliknite na »ste pozabili geslo«. Potem se ravnajte po navodilih – sistem vas bo vodil čez cel postopek. Kot uporabniško ime navedete elektronski naslov, shranjen v eAsistentu. Če ga sistem ne prepozna, se obrnite na razrednika, da vam popravi oz. vnese e-naslov.

Izbira in prijava obrokov

Ko se uspešno prijavite v eAsistent, se vam prikaže tedenski pregled menijev. Z zeleno kljukico imate označeno, kateri meni je izbran. Poleg kljukice je tudi podatek, da ste naročeni na izbrani meni, in datum, ko je bilo naročilo zabeleženo. Upoštevale se bodo samo pravočasne izbire obrokov: izbira obroka je pravočasna, če je opravljena 2 delovna dneva prej do 11.00 (primera: za sredino malico izberete jedilnik v ponedeljek do 11.00, za ponedeljkovo malico pa morate jedilnik izbrati v četrtek do 11.00).

Odjava od posameznega obroka

Če se želite za določen dan odjaviti od malice, morate klikniti na Odjava, in tako se boste odjavili od obroka. Morate pa biti tudi pozorni na pravočasno odjavo: odjava je pravočasna, če je opravljena 1 delovni dan prej do 11.00 (primera: sredino malico lahko odjavite najkasneje v torek do 11.00, ponedeljkovo malico pa najkasneje v petek do 11.00). Ob nepravočasnih odjavah se obrok zaračuna.

Dijaki s subvencijo

Če imate prehrano subvencionirano in obroka ne prevzamete oziroma se ne odjavite pravočasno, vam subvencija ne pripada in obrok se v celoti zaračuna (npr. dijak, ki ima 100-odstotno subvencijo, ima lahko na računu negativno stanje, ker obrokov ni prevzel oz. jih ni odjavil). Dijak, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti. V takšnih izjemnih okoliščinah mora odsotnost sporočiti koordinatorici šolske prehrane do 8.00.

Odjave, ki jih opravi šola

Prehrano v času počitnic in odsotnosti zaradi šolskih obveznosti (ekskurzije, športni dnevi …) odjavi šola. Če se želite za daljše obdobje odjaviti od šolske prehrane ali če ob določenih dnevih ne želite malicati, se obrnite na koordinatorico šolske prehrane.

Odjava malice za celo šolsko leto

Če se dijak želi odjaviti od malice do konca šolskega leta, izpolni obrazec (obrazec) in ga podpisanega prinese koordinatorici prehrane.

Prevzem obrokov

Obroke dijaki prevzemate v šolskem atriju z dijaško izkaznico. Tisti, ki ste izkaznico izgubili, se s svojo sliko za osebne dokumente oglasite pri svetovalni delavki, kjer boste naročili dijaško izkaznico. Prevzem obroka brez izkaznice ni mogoč.

Kontakt

Koordinatorici šolske prehrane:

Petra Škof, petra.skof@gimnm.org

Anica Kastelec, anica.kastelec@gimnm.org