MATURITETNE NOVICE

SPOMLADANSKI ROK SPLOŠNE MATURE 2017

15. 11.
(nedelja) Rok za oddajo predprijave  
28. 3.
(torek) Zadnji rok za prijavo
18. 4.
(torek) Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita
27. 4.
(četrtek) Rok za spremembo prijave (32. člen Pravilnika o splošni maturi)  
15. 5.
(ponedeljek) Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita  
17. 5.
(sreda) Zadnji rok za poznejšo prijavo iz opravičljivih razlogov  
23. 5.
(torek) Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo  
4. 5.-12. 6.
  Pisni izpiti  
14.-22. 6.   Ustni izpiti  
10. 7.
(ponedeljek) Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi  
11. 7.
(torek)
Zadnji datum za prijavo na jesenski rok splošne mature  

Pisni izpiti 2017

Datum Dan Predmet
4. 5. četrtek slovenščina (izpitna pola 1 – esej)
27. 5. sobota angleščina
29. 5. ponedeljek slovenščina (izpitna pola 2)
30. 5. torek filozofija, psihologija, sociologija
31. 5. sreda kemija
2. 6. petek biologija
3. 6. sobota matematika
5. 6. ponedeljek nemščina, francoščina**
6. 6. torek geografija
7. 6. sreda latinščina
8. 6. četrtek zgodovina
9. 6. petek fizika
12. 6. ponedeljek španščina, francoščina**

 

**Dokončen datum pisanja maturitetnega izpita iz francoščine bo znan do 10. aprila 2017 na šoli.

Navodila za pisne izpite

• 8.00 do 8.40: prihod v šolo
• 8.00: objava razporeda kandidatov po razredih na oglasni deski
• 8.15: objava sedežnih redov na vratih učilnic
• 8.40: vstop v učilnice
• 9.00: začetek pisanja

Kandidat se mora nadzornemu učitelju identificirati z osebnim dokumentom.
Zamudniki: Kandidat lahko zamudi k pisnemu izpitu največ 30 minut (velja le za začetek pisanja prve izpitne pole), v nasprotnem primeru kandidat izgubi pravico do opravljanja izpita.
Kandidati ne smejo zapuščati prostora, kjer pišejo izpit, prvih 30 minut in zadnjih 15 minut. Z izpitnim redom vas bodo seznanili nadzorni učitelji.
Dovoljeni pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik.

Pomembno opozorilo

Kandidati lahko v izpitni prostor prinesejo le nujne osebne predmete. Vse ostale predmete (torbe, oblačila. mobilne telefone …) pustite v svoji omarici v garderobi. Zunanji kandidati lahko te predmete pustijo v tajništvu.

Enotno izrekanje ukrepov kandidatom

DK SM je na 26. seji 11. 3. 2010 sprejela priporočilo ŠMK SM za enotno izrekanje ukrepov kandidatom ob uporabi nedovoljenih pripomočkov (elektronski pripomočki, mobiteli, pomožni listki …), ki so opredeljeni s 73., 74. in 75. členom Pravilnika o splošni maturi. Kandidati naj bodo na pravila posebej opozorjeni, opozorijo pa naj jih tudi nadzorni učitelji pred začetkom pisanja izpitov.

73. člen Pravilnika o splošni maturi loči med posedovanjem in uporabo nedovoljenih pripomočkov. DK SM je sprejela, da naj se

posedovanje pomožnega listka ali elektronskega pripomočka med

  pisanjem mature v vsakem primeru enotno kaznuje s prekinitvijo

  reševanja izpitne pole;
uporaba pomožnega listka, elektronskih pripomočkov oziroma drugih

  nedovoljenih pripomočkov kaznuje s prekinitvijo dela izpita (74. člen

  Pravilnika o splošni maturi).

Pomembno je, da se ukrepi na kršitve kandidatov izvedejo v skladu s predvidenimi postopki (75. člen Pravilnika o splošni maturi). O ukrepu odloči ŠMK takoj, sklep o tem pa kandidatu izda v 24 urah po ugotovitvi kršitve. Nadzorni učitelj zapiše dogodek v zapisnik o poteku pisnega izpita. Tajnik ŠMK fotokopijo izdanega sklepa ŠMK takoj posreduje v vednost Državni komisiji za splošno maturo.

 

Ustni izpiti

14.-22. 6. 2017

 

Navodila za ustne izpite

 

Ustni izpiti bodo  po razporedu, ki bo objavljen na stenčasu za maturo v 1.

  nadstropju šole in na spletu.
Ura navedena v razporedu kandidatov pomeni začetek izpita (čas, ko vas

   izpitna komisija pokliče v izpitni prostor)
Izpit traja 15 minut (ali največ 20 minut).
Kandidat lahko na isti dan opravljan en ustni izpit.
V primeru neupravičene odsotnosti od ustnega izpita je kandidat ocenjen

   z  nič točkami.
Opravičljivo odsotnost morajo kandidati na dan izpita javiti Šolski

   maturitetni komisiji.

Potek ustnega izpita:

Kandidat vstopi na poziv,
izbere listek z vprašanji,
listek z vprašanji lahko zamenja,
se pripravlja na odgovarjanje (največ 15 minut),
opravi ustni izpit.
Ko prvi kandidat odgovarja, se drugi pripravlja.

 

 

Uspeh na maturi

 

Pogojno pozitivna ocena

a) pri predmetih iz skupnega dela (slovenščina, tuj jezik, matematika)
    Če je dijak pri predmetu dosegel 80% točk potrebnih za pozitivno oceno in

    je bil pri ostalih predmetih ocenjen pozitivno ter je vsaj pri dveh dosegel

    oceno 3 (db).

b) pri predmetih izbirnega dela
    Če je pri predmetu dosegel 80% točk potrebnih za pozitvno oceno in je bil

    pri ostalih predmetih ocenjen pozitivno ter je vsaj pri enem dosegel oceno

    3 (db).

Popravni izpiti

Če sta dva premeta negativna ali neocenjena (če jih je več, se maturo

   opravlja v celoti),
tudi ob pritožbi se je potrebno prijaviti na izpit, ker je možno, da bo

   odgovor na pritožbo prišel prepozno. V primeru negativno rešene pritožbe

   se kasneje ni možno prijavljati na maturo. V primeru ugodno rešene

   pritožbe se kandidat odjavi od mature.

Izboljševanje ocene

možno samo enkrat,
pogoj za izboljševanje ocene je uspešno opravljena matura (ni možno

   delati popravnih izpitov hkrati z izboljševanjem ocene),
izboljšuje se lahko enega ali več predmetov,
upošteva se boljša ocena.


Vpogled in ugovor na oceno

Podrobnejša navodila so v dokumentu Vpogled v izpitno dokumentacijo in ugovor.

 

JESENSKI ROK SPLOŠNE MATURE 2017

 

11. 7.
(torek) Zadnji rok za prijavo
14. 8.
(ponedeljek) Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov
20. 8.
(nedelja) Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo
24. 8.
(četrtek) Slovenščina
25. 8.
(petek) Matematika
26.−30. 8.
  Tuji jeziki in izbirni predmeti, kandidati dobijo individualne razporede
24. 8.−4. 9.
  Razpored ustnih izpitov
4. 9. (ponedeljek) Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita
15. 9. (petek) Seznanitev kandidatov z uspehom na splošni maturi
21.−28. 9.   Vpogledi v izpitno dokumentacijo

 

Prijavljajo se kandidati:

ki so imeli popravne izpite v četrtem letniku gimnazije in prvič opravljajo

   maturo (rezultati eseja, odpisanega v spomladanskem roku se ne

   upoštevajo, zato je potrebno odpisati celoten izpit iz sloveniščine

   ponovno),
ki niso opravili mature v spomladanskem roku,
ki so imeli popravne izpite na spomladanskem roku mature,
ki želijo izboljševati oceno.

Kandidati, ki opravljajo maturo v celoti, se prijavijo na obrazcu DZS 1.220 –

   prijava k maturi.
Kandidati, ki opravljajo posamezen izpit, se prijavijo na obrazcu DZS 1.222

   – prijava k izpitu.
Vsi, ki boste maturo opravljali prvič, obvezno priložite kopijo spričevala

   3. in 4. letnika.
Kandidati, ki boste opravljali maturo kot 21-letniki, priložite kopijo

   plačilnega naloga o plačilu maturitetnega izpita (navodila za pravilno

   izpolnjevanje plačilnega naloga in cenik najdete na straneh RIC-a in na

   šolski oglasni deski.) 

 

 

Informacije

 

Bernarda Tomažič
E-pošta: matura@gimnm.org
Tel.: 07 371 850007 371 8500

Na spletni strani Republiškega izpitnega centra si lahko ogledate podrobnejše informacije o opravljanju mature in maturitetnem koledarju 2017.