Maturitetni tečaj

Maturitetni tečaj je namenjen dijakom, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3. letnik gimnazije z enoletnim premorom.

Izobraževanje traja eno leto (29 tednov), pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Pouk poteka v dopoldanskem času. Kandidat ima po vpisu status dijaka.

Informacije o vpisu

Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2024/25 je 5. 9. 2024.

Cilji

Cilj maturitetnega tečaja je omogočiti dijakom ustrezno pripravo za opravljanje mature.

Predmetnik

Obvezni maturitetni predmeti

SLO 6 174
MAT 6 174
TJ1 6 174

Izbirni maturitetni predmeti *

ZGO 4 116
GEO 4 116
KEM 4 116
PSI 6 174
SOC 6 174

*Glede na število prijav izvajamo tri izmed navedenih predmetov. Kandidati, ki bi želeli opravljati izbirne predmete, ki jih v programu maturitetnega tečaja ne bomo izvajali, se lahko vključijo k izbirnim maturitetnim predmetom v gimnazijskem programu.

Kandidat izbere dva predmeta, istočasno ne more izbrati PSI in SOC.

Opravljanje mature

K maturi lahko pristopijo tisti kandidati, ki uspešno zaključijo izobraževanje po programu MT, kar pomeni, da so pozitivno ocenjeni pri vseh predmetih in so opravili obveznosti (pouk, vaje, seminarske naloge), določene s programom in predmetnimi izpitnimi katalogi.

Matura se opravlja iz 5 predmetov:

  • 3 predmeti so obvezni: MAT, SLO, TJ1;
  • 2 predmeta sta izbirna in si ju kandidat izbere sam.