MEPI – MEDNARODNO PRIZNANJE ZA MLADE

O projektu

Program MEPI (Mednarodno priznanje za mlade) je program osebnega razvoja mladih, v katerem mladi uživajo, se spopadajo z izzivi in so za to nagrajeni. Program mlade spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa, katerega način izkoriščanja močno vpliva na to, v kakšno osebo se bo mladostnik razvil.

Vse aktivnosti, izzive in cilje, ki jih želijo doseči na posameznem področju, si mladi zastavljajo in dosegajo sami, odrasli pa jim pri tem nudijo osebno spremljanje, oporo in svetovanje. Merilo za pridobitev priznanja tako temelji na izboljšanju znanj ali sposobnosti udeleženca, prilagojeno pa je glede na njegove individualne sposobnosti. Vsak udeleženec programa MEPI napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s sabo in s svojimi cilji. Temu pravimo načelo netekmovalnosti
(z drugimi udeleženci) in je eno izmed desetih glavnih načel programa MEPI (netekmovalnost, dostopnost, prostovoljnost, uravnoteženost, individualnost, razvojnost, stopnjevanje, vztrajnost, navdih in zabava)

Sodelovanje v programu MEPI daje mladim možnost, da pridobijo znanja, veščine in osebnostno-socialne kvalitete, ki so visoko vrednotene v 21. stoletju (komunikacija, sodelovanje, vodenje, odgovornost, reševanje problemov, kreativnost, kritično mišljenje, pravičnost, spoštovanje, pripadnost skupnosti, solidarnost itd.).Teh spretnosti ni enostavno poučevati, znotraj formalne izobrazbe se jih lahko pridobi le v manjši meri.

Program je priznan na mednarodni ravni in dobiva prepoznavnost na nacionalni ravni, v tujini pa velik ugled uživa tudi med delodajalci, saj kaže, da je mlada oseba pripravljena sprejemati izzive ter vztrajati in dosegati rezultate na različnih področjih.

Projektni tim

  • Nuša Košmerl, vodja
  • Janja Bučar
  • Urška Longar
  • Neja Luzar
  • Mija Razpotnik
  • Klemen Kovač

Aktivnosti