Mladi raziskovalci

Regijsko srečanje 2017

Povabilo šolam Dolenjske, Bele krajine in Posavja

Razpis | Pravilnik | Povabilo

Pomembni datumi:

  • 6. 1. 2017 – Predprijava | Navodila | Oddaja predprijav
  • 24. 3. 2017 – Prijava (oddaja nalog s povzetki) | Navodila | Oddaja prijav
  • 5. 4. 2017 – REGIJSKO SREČANJE | Vabilo s programom | Zbornik | Navodila
  • 10. 4. 2017 – Prijava na državno srečanje

Poročilo o izvedbi regijskega srečanja 2017

Gimnazija Novo mesto je 5. 4. 2017 že šestič zapored gostila srečanje mladih raziskovalcev Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

Na srečanju so sodelovale 4 osnovne šole (OŠ Grm Novo mesto, OŠ Komandanta Staneta Dragatuš, OŠ Brežice in OŠ dr. Jožeta Toporišiča iz Dobove), katere so se predstavile s 6 raziskovalnimi nalogami. Srednje šole je zastopala le Gimnazija Novo mesto, kjer so dijaki izdelali 6 raziskovalnih nalog. Naloge je predstavilo 14 osnovnošolskih raziskovalcev in 12 gimnazijcev. Pri nalogah je sodelovalo 17 mentorjev, od tega 6 v osnovnih šolah, 5 gimnazijskih mentorjev in 6 iz raznih inštitucij. Učitelji Gimnazije Novo mesto so ocenjevali osnovnošolske naloge, k ocenjevanju srednješolskih nalog pa smo povabili tudi zunanje sodelavce. Glede na pretekla leta je letos opaziti upad prijavljenih raziskovalnih nalog, predvsem srednješolskih. Vse naloge so ustrezale ocenjevalnim kriterijem in so po mnenju ocenjevalnih komisij napredovale na državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije v Murski Soboti. Državno srečanje mladih raziskovalcev poteka po dvokrožnem sistemu. V prvem krogu člani posamezne strokovne komisije pregledajo in ocenijo vse prispele raziskovalne naloge ter nato izberejo do šest najboljših nalog za osnovne šole in za srednje šole po posameznih področjih. Izbrane naloge se uvrstijo v drugi krog srečanja. Nalog, ki se ne uvrstijo v drugi krog, njihovi avtorji na državnem srečanju ne predstavljajo, na drugi krog srečanja pa jih ZOTKS povabi kot poslušalce. Iz naše regije so se v drugi krog uvrstile tri osnovnošolske in štiri srednješolske naloge.

Zaključni del državnega srečanja je bil v ponedeljek, 15. 5. 2017, v Murski Soboti. V kategoriji osnovnih šol sta bili dve nalogi nagrajeni z zlatim priznanjem, ena s srebrnim in tri z bronastim priznanjem. V kategoriji srednjih šol sta bili podeljeni dve zlati, dve srebrni in eno bronasto priznanje.

V organizaciji ZOTKS potekajo tudi mednarodna tekmovanja mladih raziskovalcev. Komisija, ki izbira naloge za mednarodne dogodke je za sodelovanje na EUCYS (evropsko tekmovanje mladih znanstvenikov) izbrala nalogo Aktivno tarčenje cisteinskih katepsinov z liposomi, konjugiranimi s cistatinom C. Avtorji naloge so dijaki, v letošnjem letu že študenti, Tristan Kovačič, Domen Kulovec in Uroš Prešern. Pri delu so bili deležni mentorske pomoči Branke Klemenčič, Lovra Kramerja, Andreje Bratovš in prof. ddr. Borisa Tura). Tekmovanje EUCYS bo potekalo v Estoniji, Tallin, od 22.–27. 9. 2017.

Poročilo o izvedbi regijskega srečanja 2016

Mladinsko raziskovalno delo na šolski, regionalni in državni ravni je oblika ob šolskih in izven šolskih dejavnosti, s katero  mladi nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje, mu dodajajo praktično vrednost ter se interesno usmerjajo v različna področja znanosti. S tem si mladi utrdijo zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje, ocenijo svoja predvidevanja in spoznanja, naučijo se jasno in javno izražati svoja mnenja, razvijajo določene spretnosti, pomembne za življenje in kritično razmišljanje poleg tega pa razvijajo zdrav tekmovalni duh ter se navajajo in usposabljajo za učinkovito predstavitev znanja. O svojem delu imajo možnost razpravljati s strokovnjaki in jih javno predstaviti, projekte se naučijo izvajati v obliki zaokroženih elaboratov. Profesorji na naši šoli namenjajo spodbujanju mladinsko raziskovalnega dela velik pomen, pri čemer jih podpira tudi vodstvo naše šole. 

6. 4. 2016
 smo na Gimnaziji Novo mesto že peto leto zapored izvedli regijsko srečanje mladih raziskovalcev Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Mladi raziskovalci iz osnovnih in srednjih šol so se predstavili z devetnajstimi raziskovalnimi nalogami.

Vse naloge so se uvrstile na državno srečanje, ki je potekalo po dvokrožnem sistemu. V prvem krogu člani posamezne strokovne komisije pregledajo in ocenijo vse prispele raziskovalne naloge ter nato izberejo do šest najboljših nalog za osnovne šole in za srednje šole po posameznih področjih. Izbrane naloge se uvrstijo v drugi krog srečanja. 

Nalog, ki se ne uvrstijo v drugi krog, njihovi avtorji na državnem srečanju ne predstavljajo, na drugi krog srečanja pa jih ZOTKS povabi kot poslušalce. Iz naše regije se je v drugi krog uvrstila ena osnovnošolska in osem srednješolskih nalog. 

Zaključni del državnega srečanja je bil v ponedeljek, 16. 5. 2016, v Murski Soboti. V kategoriji osnovnih šol je bila ena naloga nagrajena s srebrnim priznanjem in sedem z bronastim priznanjem. V kategoriji srednjih šol so bila podeljena tri zlata,pet srebrnih in tri bronasta priznanja.

Več fotografij iz regijskega srečanja 2017 je na spletu.

Več fotografij iz regijskega srečanja 2016 je na spletu.
Več fotografij iz regijskega srečanja 2015 je na spletu.
Več fotografij iz regijskega srečanja 2014 je na spletu.
Več fotografij iz regijskega srečanja 2013 je v fotogaleriji in na spletu.