Mladi raziskovalci

Regijsko srečanje 2021

Povabilo šolam Dolenjske, Bele krajine in Posavja

RazpisPravilnik | Vabilo

Pomembni datumi:

  • 16. 4. 2021 – Rok za prijavo (oddaja nalog s povzetki v sistemu ZOTKS na www.zotks.si) | Navodila |
  • 6. 5. 2021 – REGIJSKO SREČANJE (javna predstavitev nalog na Gimnaziji Novo mesto) | Zbornik 2021 | Vabilo in program srečanja|
  • 14. 5. 2021 – Prijava na državno srečanje (regijski koordinatorji prijavijo naloge, ki so napredovale v prvi krog državnega srečanja)
  • 14. 6. 2021 po 16. uri: Zaključek prvega kroga državnega srečanja in objava raziskovalnih nalog, ki so se uvrstile v drugi krog – objavljeno na spletni strani ZOTKS.
  • 28. in/ali 29. 6. 2021: Drugi krog državnega srečanja – predstavitev in zagovor raziskovalnih nalog, ki so se uvrstile v drugi krog

Zaradi novih datumov prijave in oddaje raziskovalnih nalog ter izvedbe državnega srečanja mladih raziskovalcev smo spremenili tudi datume, ki se nanašajo na regijski nivo tekmovanja.

Poročilo z regijskega srečanja mladih raziskovalcev Dolenjske in Bele krajine 2019

V sredo, 3. 4. 2019, je na Gimnaziji Novo mesto že osmo leto zapored potekalo srečanje mladih raziskovalcev Dolenjske in Bele krajine. Na letošnji razpis je bilo prijavljenih 20 osnovnošolskih in srednješolskih raziskovalnih nalog, kar je največje število nalog v jugovzhodni regiji do sedaj. 13 osnovnošolcev iz OŠ Grm, OŠ Mirna, OŠ Mokronog, OŠ Sava Kladnika Sevnica in OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova je pod mentorstvom 10 učiteljev pripravilo 9 raziskovalnih nalog. Teme le-teh so bile različne, nanašale pa so se na področja fizike, sociologije, matematike, psihologije, zgodovine in drugo. V kategoriji srednjih šol je sodelovalo 25 tekmovalcev in sicer iz Gimnazije Novo mesto, Srednje šole Črnomelj, Gimnazije in srednje šole Kočevje ter Šolskega centra Novo mesto (Srednja elektro šola in tehniška gimnazija). Dijaki so pod mentorstvom 15 srednješolskih učiteljev in zunanjih mentorjev opravili 11 raziskav in projektov s področij elektrotehnike, matematike, biologije, interdisciplinarnega področja, ekologije, geografije, kemije in aplikativnih inovacijskih predlogov ter kategorije drugih področij. Strokovne komisije, ki so jih sestavljali gimnazijski profesorji in zunanji ocenjevalci, so na podlagi oddanih raziskovalnih nalog, predstavitev ter zagovorov ocenile in določile naloge, ki so se uvrstile v 1. krog državnega srečanja. Med temi nalogami je 6 osnovnošolskih in 10 srednješolskih. Tiste naloge, ki bodo prepoznane kot najboljše z določenega področja, bodo raziskovalci predstavili na 53. državnem srečanju, ki bo 14. maja 2019 v Murski Soboti.

Koordinatorici regijskega srečanja

Arhiv

Regijsko srečanje 2018 (več)

Slikovno gradivo:

Galerija

03 apr
Regijsko srečanje mladih raziskovalcev 2019

V sredo, 3. 4. 2019, je na Gimnaziji Novo mesto že osmo leto zapored potekalo srečanje mladih raziskovalcev…

Več