Mladinsko društvo Goga

Mladinsko društvo Goga

Gledališka dejavnost ima na novomeški gimnaziji že dolgoletno tradicijo. Leta 2012 smo ustanovili še Mladinsko društvo Goga, ki deluje v sklopu gimnazije. Ustanovitev društva je bila nujna, saj smo se le tako lahko vključevali v različne projekte in si zagotovili sredstva za delovanje. Društvo združuje mlade, nadarjene in ustvarjalne dijake, ki delujejo na različnih področjih kulturnega in umetniškega ustvarjanja ter športa. Delovanje in povezovanje z okoljem Cilj gledališke in dramske dejavnosti je zbuditi pri dijakih zanimanje za gledališko dejavnost, spodbujati veselje do  igranja in nastopanja. Preizkusijo se v ustvarjalnem pisanju, sodelujejo pri pisanju scenarijev, kostumografiji, scenski postavitvi, koreografiji, izbiri glasbe in oblikovanju gledaliških listov. Dijaki se udeležujejo tudi različnih literarnih natečajev. Zanimanje dijakov za gledališko dejavnost je veliko, vsako leto sodeluje 50 ali več dijakov.  Sestajamo se večkrat na teden v dopoldanskem času, zato je problem najti ustrezen prostor, kjer bi lahko vadili.  Zadnja leta nam za vaje pogosto odstopi svoje prostore Javni sklad za kulturne dejavnosti v Novem mestu.  Prizadevamo si za povezovanje mladih z okoljem, v katerem živimo, za povezovanje z osnovnimi in srednjimi šolami, z Mestno občino Novo mesto, z Javnim skladom za kulturne dejavnosti, s KC Janeza Trdine in z drugimi nevladnimi organizacijami v novomeškem okolju. (Vir: V. Korošec: Gledališka skupina Goga, Zbornik 270 let Gimnazije Novo mesto, Novo mesto, 2016, str. 120-121.)

Mentorstvo

Mentorica gledališke skupine, režiserka in največkrat tudi scenografka je bila od leta 2002 do 2017 Vladimira Korošec, zadnja leta pa v gledališki skupini sodelujejo tudi Vanja Popov, mentor pevskega zbora, Jasmina Žagar, mentorica likovnega krožka, ki poskrbi za sceno, in Breda Vovko, ki sodeluje pri koreografiji.

V šolskem letu 2017/2018 je mentorstvo gledališke skupine prevzel Marko Kastelic.

Dejavnosti, prireditve in predstave v šolskem letu 2017/2018

Predstava Zaprta vrata

Prešernov dan

Večer lirike upora

 

Odmevnejše predstave in prireditve iz preteklih letih

Nekatere predstave si lahko ogledate v galeriji posnetkov.

Gimnazija v sliki in besedi (posnetek)

Gimnazija v sliki in besedi Ob 260-letnici Gimnazije Novo mesto so dijaki v predstavi Gimnazija v sliki in besedi november 2006) predstavili utrinke iz bogate zgodovine gimnazije: ustanovitev gimnazije, šolska pravila v takratni gimnaziji, težave, s katerimi so se srečevali, razmere v 19. stoletju, obiskovanje gostiln, kinematografi, vojna in novomeška pomlad, diktatura, 2. svetovna vojna, reforme v povojnem času, devetdeseta leta, vizija gimnazije v prihodnosti.

Novomeška pomlad (posnetek)

V počastitev 90-letnice novomeške pomladi so gogovci novembra 2011 skupaj z učenci Glasbene šole Marjana Kozine pripravili predstavo, s katero so se vživeli v duh časa in življenje dijakov med 1. svetovno vojno in po njej. Ustvarjalnost nekdanjih gimnazijcev, ki so se v zgodovino zapisali kot kreatorji novomeške  pomladi, so dijaki skušali osvetliti skozi igro, glasbo in recitacije. Scenarij je nastal po romanu Novo mesto Mirana Jarca. S predstavo Novomeška pomlad smo nastopili tudi na festivalu Transgeneracije v Cankarjevem domu.

Dogodek v mestu Gogi (posnetek)

Gledališka skupina je novembra 2011 v sodelovanju s KC Janeza Trdine uprizorila dramsko besedilo Slavka Gruma Dogodek v mestu Gogi. S to osrednjo prireditvijo smo obeležili 110-letnico Grumovega rojstva in 265 let ustanovitve Gimnazije Novo mesto. Dramsko besedilo je zelo zahtevno za uprizoritev, zato smo bili še posebej zadovoljni, da nam je uspelo z igro in postavitvijo navdušiti gledalce. Izvedli smo pet predstav in bili že tretjič izbrani in  povabljeni na festival Transgeneracije v Cankarjev dom. Festivala se nismo mogli udeležiti, ker nam niso uspeli zagotoviti dovolj velike dvorane za našo scensko postavitev.

Počastitev 650-letnice Novega mesta (posnetek)

V počastitev 650-letnice ustanovitve Novega mesta smo pripravili prireditev V objemu Krke (januar 2016), s katero smo se poklonili mestu ob visokem jubileju. Pomemben del mesta je tudi gimnazija, ki že 270 let svojega obstoja sooblikuje in zaznamuje podobo Novega mesta. Prireditev je pomenila začetek praznovanja častitljive obletnice Gimnazije Novo mesto. Dijaki so opozorili nase z ustvarjalnostjo in neštetimi talenti, ki jih nosijo v sebi. Z glasbo, od klasične do rocka, narodno-zabavno, inštrumentalno, poezijo in plesom so navdušili občinstvo.

Od fazana do  veterana (posnetek)

Ob 270-letnici Gimnazije Novo mesto je gledališka skupina pripravila predstavo Od fazana do veterana (april 2016), sicer pa je to bila prva predstava v sklopu novomeškega abonmaja. V uro trajajočem muzikalu so dijaki z glasbo, petjem, repanjem in plesom pogledali na gimnazijska leta skozi rožnata očala. Ob njihovih domislicah in humorju je marsikdo podoživel svoja srednješolska leta. V predstavi niso nastopali le dijaki, ampak so se jim  pridružili tudi učitelji, ravnateljica pa je nastopila kot Marija Terezija.

Galerija

02 feb
Zaprta vrata v uprizoritvi gledališke skupine Goga

V četrtek, 1. 2. 2018,  so   na odru Kulturnega centra Janeza Trdine člani gledališke skupine Goga, ki deluje pod okriljem Gimnazije…

Več