Naše raziskovalke prejele zlato in srebrno priznanje na 58. srečanju mladih raziskovalcev

V okviru ZOTKS je 20. 5. 2024 v Murski Soboti že tradicionalno potekalo državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije, že 58. po vrsti.

Naši gimnazijci so s svojimi raziskovalnimi projekti na državno srečanje in 2. krog tekmovanja za zlata in srebrna priznanja vabljeni skoraj vsako letos in tudi letošnje ni bilo izjema.

Tako sta se letos iz Gimnazije Novo mesto na državno tekmovanje uvrstili dve prijavljeni raziskovalni nalogi, obe na področju kemije in kemijske tehnologije.

Raziskovalke so naloge, v katero so vložile ogromno dela in laboratorijski del tudi večinoma opravile na gimnaziji, na srečanju odlično zagovarjale ter prejele visoko število točk. Le ena naloga v Sloveniji je bila na področju kemije boljša od naših dveh.

S kar 94 točkami od 100 je raziskovalna naloga z naslovom Črni česen, ki so jo pripravile Eva Urankar iz 4d in Pia Olga Šepec iz 4a, osvojila 2. mesto in zlato priznanje. Nalogo so dijakinje pripravile pod mentorstvom mag. Branke Klemenčič in somentorstvom dr. Aleša Gaspariča iz Krke d.d.

Tudi druga naloga z naslovom Analiza polhove masti ni prav veliko zaostala, z 92 točkami so raziskovalke Nina Pečnik iz 4d, Lucija Rangus iz 3a in Neža Rangus iz 4d osvojila 3. mesto in srebrno priznanje. Nalogo so pripravile pod mentorstvom Janje Pust in somentorstvom dr. Eme Gričar iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo.

Vsem dijakinjam za dosežen vrhunski uspeh čestitamo in jim želimo, da z raziskovanjem nadaljujejo tudi v prihodnje.

Janja Pust