Nejc Gazvoda o začaranosti z literaturo in filmom

Prvo gimnazijsko srečanje v tem šolskem letu

V petek, 28. novembra, je 8. šolsko uro v knjižnici potekalo prvo gimnazijsko srečanje v tem šol. letu. S pisateljem Nejcem Gazvodo, bivšim dijakom naše šole, se je pogovarjala prof. Suzana Krvavica, poleg številnih dijakov pa se je srečanja udeležilo tudi nekaj profesorjev.

Nejc Gazvoda je maturiral l. 2004, sedaj pa pripravlja diplomo na AGRFT na oddelku filmske režije. Pisati je začel že v osnovni šoli, v gimnaziji pa je v samozaložbi že izdal zbirko kratke proze Sedempetindvajset. V teh letih se je razvil v prepoznavnega in kvalitetnega pisatelja. Objavil je dve zbirki kratke proze (Vevericam nič ne uide in Fasunga) ter dva romana (Camera obscura in Sanjajo tisti, ki preveč spijo). Junaki njegovih del so predvsem današnji mladostniki, ki še iščejo svoje mesto v svetu. Čeprav so zgodbe precej temačne, Nejc poudarja, da niso brezizhodne. Mladi v odraščanju se srečujejo s številnimi problemi, ki jih rešujejo različno. Vsa njegova dela so bila ali nagrajena ali nominirana za vidne slovenske literarne nagrade.

Nejc se je v pogovoru spominjal tudi svojih gimnazijskih let in pisateljskih začetkov, govoril pa je še o začaranosti z literaturo, filmom in umetnostjo nasploh. Poudaril je pomen kulturne vzgoje dijakov in se zavzel za ponudbo zahtevnejših vsebin. Rekel je, da matematiko lahko obvladamo na ravni seštevanja in množenja ali pa integrale in druge zahtevne operacije. Podobno je z literaturo in filmi – lahko ostanemo pri enostavnih stvareh ali pa napredujemo in gremo v globine. Gimnazija si mora prizadevati za slednje.