Nemški bralni tekmovanji

Tudi v letošnjem šolskem letu so dijaki naše šole lahko sodelovali pri nemških bralnih tekmovanjih. Dijaki 1. in 2. letnika, ki se kot drugi tuji jezik učijo nemščino, so lahko sodelovali pri nemški bralni znački EPI Lesepreis. Dijaki 1. letnika so morali natančno prebrati knjigi Emil und Detektive in Das geheimnisvolle Foto, dijaki 2. letnika pa Schachnovelle in Kaspar Hauser. Tekmovanja, ki smo ga v šoli izvedli 17. 5. 2021, se je udeležilo 23 dijakov. Za svoj dosežek je 12 dijakov prejelo srebrno priznanje, 9 pa priznanje za sodelovanje. Najboljše poznavanje knjig sta pokazali Nadja Jarc iz 1. a in Živa Bregar iz 1. k, ki sta osvojili zlato priznanje.

Dijaki 3. in 4. letnika so lahko prebirali knjige za spletno bralno tekmovanje Pfiffikus, ki ga organizira založba Center Oxford. 10 tekmovalcev je naloge reševalo samostojno na daljavo, naloge pa so se navezovale na knjigi Falscher Verdacht in Tod einer Diva – Fenders Dritter Fall. Vsi sodelujoči tekmovalci bodo prejeli priznanje, saj so dosegli več kot 50 % možnih točk. Največ točk so sicer zbrali Lara Strniša iz 4. d, Blaž Bukovec iz 3. c ter Eva Grozde iz 3. k.

Veseli nas, da so se dijaki kljub posebnemu šolskemu letu odločili za prebiranje nemških knjig ter tako bogatili svoj besedni zaklad.

Nataša Sekula Zupančič