Obvezni del OIV

Poleg rednega pouka na gimnaziji izvajamo tudi obvezne izbirne vsebine, ki so sestavni del predmetnika in se od predmetov razlikujejo po načinu izvajanja. Izbirne vsebine so za dijake možnost pridobivanja takih znanj in spretnosti, ki zadovoljujejo njihove individualne želje in nagnjenja.

Oblike OIV

Obvezne izbirne vsebine se delijo na:

 • obvezne vsebine in
 • vsebine po dijakovi prosti izbiri.

Obvezne izbirne vsebine za vse dijake, ki jih organiziramo na šoli, so:

 • državljanska kultura,
 • knjižnična in informacijska znanja,
 • kulturne dejavnosti,
 • športni dnevi,
 • zdravstvena vzgoja,
 • vzgoja za družino, mir in nenasilje,
 • učenje učenja ter
 • medpredmetna ekskurzija.

Več o izbirnih vsebinah v Letnim delovnem načrtu šole za šolsko leto 2018/19.

Način izbire OIV

Približno polovica ur OIV v 1., 2. in 3. letniku je namenjena dijakovi prosti izbiri. Dijaki jih izbirajo iz  Kataloga OIV 2018/19 po prosti izbiri, ki ga pripravimo na šoli. K opravljenim uram OIV po prosti izbiri štejemo tudi udeležbo na tekmovanjih iz znanja in športnih tekmovanjih, raziskovalno dejavnost (priprava nalog za Gibanje znanost mladini, za Krkine nagrade) in nekatere izvenšolske dejavnosti drugih izvajalcev (npr. glasbena šola).

Kot programe OIV priznamo tudi aktivno sodelovanje v različnih društvih in športnih klubih.

Šolski katalog OIV

Učitelji na šoli vsako leto pripravimo svojo ponudbo oz. Katalog OIV.. Dijaki se lahko odločajo za različna vsebinska področja, kot so:

 • kultura: šolsko glasilo, gledališka popotovanja, filmski abonma, tekmovanje za Cankarjevo priznanje,
 • matematika: matematika po korakih, logika …,
 • tuji jeziki: bralna tekmovanja, glasilo v angleščini, NJD, jezikovni tabori,
 • naravoslovje: kemija, laboratorijsko delo, biologija …,
 • šport: smučanje, igre z žogo, planinski pohodi, atletika, gimnastika …,
 • ekskurzije: Praga, London, Amsterdam, Provansa, Ravena-Oglej …,
 • druge dejavnosti, npr.: podjetniški krožek, prostovoljno socialno delo, spoznavanje poklicev itd.

Aktivnosti v šolskem letu 2017/2018

Dijaki 2. letnika na kulturnem dnevu v Ljubljani

Z ogledom filma Strah in pogovorom proti strahu in nestrpnosti