Odlični kemiki

9. 5. 2009 je bilo v Ljubljani državno tekmovanje iz znanja kemije. Preglove plakete je osvojilo 8 dijakov. Zlato plaketo je prejela Doroteja Novak iz 1. c, srebrno Gregor Hrovat, 1. b, Luka Pavlič, 1. e, Lara Jordan, 4. f, Janja Mirtič, 4. b in Luka Andrejčič, 4. d. Bronaste plakete sta prejela Jurij Muhič, 1. k in Nino Metelko, 3. a.

Luka Andrejčič se bo udeležil kemijske olimpijade, ki bo julija 2009 v Cambridgu.