OIV po prosti izbiri

Šolski katalog OIV

Učitelji na šoli vsako leto pripravimo svojo ponudbo oz. Katalog OIV 2020/21. Dijaki se lahko odločajo za različna vsebinska področja, kot so:

  • kultura: šolsko glasilo, gledališka popotovanja, filmski abonma, tekmovanje za Cankarjevo priznanje,
  • matematika: matematika po korakih, logika …,
  • tuji jeziki: bralna tekmovanja, glasilo v angleščini, NJD, jezikovni tabori,
  • naravoslovje: kemija, laboratorijsko delo, biologija …,
  • šport: smučanje, igre z žogo, planinski pohodi, atletika, gimnastika …,
  • ekskurzije: Praga, London, Amsterdam, Provansa, Ravena-Oglej …,
  • druge dejavnosti, npr.: podjetniški krožek, prostovoljno socialno delo, spoznavanje poklicev itd.

K opravljenim uram OIV po prosti izbiri štejemo tudi udeležbo na tekmovanjih iz znanja in športnih tekmovanjih, raziskovalno dejavnost (priprava nalog za Gibanje znanost mladini, za Krkine nagrade) in nekatere izvenšolske dejavnosti drugih izvajalcev (npr. glasbena šola).

Kot programe OIV priznamo tudi aktivno sodelovanje v različnih društvih in športnih klubih.