OIV po prosti izbiri

Šolski katalog OIV

Učitelji na šoli vsako leto pripravimo svojo ponudbo oz. Katalog OIV 2023/2024. Dijaki se lahko odločajo za različna vsebinska področja, kot so:

  • kultura: šolsko glasilo, gledališka skupina, filmski abonma, tekmovanje za Cankarjevo priznanje, likovni krožek in ogled razstav, gimnazijski večeri …,
  • naravoslovje: priprave na naravoslovna tekmovanja, raziskovanje …,
  • matematika, informatika in statistika: dopolnilni in dodatni pouk, Evropske statistične igre, računalništvo, 3D tiskanje …,
  • tuji jeziki: bralna tekmovanja, jezikovne diplome, jezikovni tabori,
  • šport: igre z žogo, pilates, gimnastika, tek, šah …,
  • druge dejavnosti, npr.: podjetništvo, prostovoljne in humatiarne akcije, MEPI, fotografiranje, debatni klub itd.

K opravljenim uram OIV po prosti izbiri štejemo tudi udeležbo na tekmovanjih iz znanja in športnih tekmovanjih, raziskovalno dejavnost (priprava nalog za Mlade raziskovalce, za Krkine nagrade) in nekatere izvenšolske dejavnosti drugih izvajalcev (npr. glasbena šola).

Kot programe OIV priznamo tudi aktivno sodelovanje v različnih društvih in športnih klubih.