Okolje gradi mostove – mladi v evropskem dialogu

Gimnazija Novo mesto je ena izmed šestih slovenskih srednjih šol, ki sodelujejo pri evropskem projektu, v katerega je vključenih 34 šol iz Nemčije in 34 iz Slovenije, Poljske, Slovaške, Češke in Madžarske. Projekt vodijo Nemška zvezna ustanova za okolje (Deutsche Bundesstiftung Umwelt), Inštitut IZOP (IZOP-Institut) in 20 regionalnih in državnih časopisov iz držav udeleženk (iz Slovenije DELO). Pokroviteljstvo nad projektom imajo predsedniki posameznih držav.

Projekt traja tri leta od 2005 do 2008. Skupine dijakov se vsako leto menjajo, tako da bodo pri njem sodelovale po tri različne skupine iz vsake šole. Sodelujoče skupine si izmenjajo enotedenski obisk, spoznavajo mesto in okolico, raziskujejo določeno okoljevarstveno temo, pišejo o njej članke v časopise in bivajo pri družinah gostiteljev.

Naša partnerska šola je klasična gimanzija Gymnasium am Kaiserdom iz Speyerja, stara preko 400 let in ena najstarejših gimnazij v pokrajini Rheinland-Pfalz.

Cilji projekta:

  • razširiti znanje o deželah EU,
  • vzpostaviti komunikacijo o okoljevarstvenih temah med starimi in novimi članicami EU,
  • spoznati posebnosti druge dežele, odpravljati predsodke, razvijati razumevanje in strpnost,
  • pridobivati spretnosti, ki so potrebne za kritično spremljanje informacij in medijev,
  • izpeljati projektno delo s pisanjem člankov za časopise,
  • izboljšati bralne in jezikovne spretnosti,
  • poglobiti in razširiti znanje nemščine.

Okoljske teme:

Dijaki so o projektu poročali tudi v Dolenjskem listu in v Kroniki šole.

Projekt je dve leti vodila Nuša Rustja, v letu 2008 ga bo izpeljala Andreja Retelj.