Pfiffikus prinesel pohvale, priznanja in nagrade

Pfiffikus prinesel pohvale, priznanja in nagrade

Tudi v letošnjem šolskem letu so srednješolci lahko sodelovali pri bralnem tekmovanju in bralnem maratonu v nemškem jeziku Pfiffikus. Individualno je v Sloveniji tekmovalo 424 srednješolcev, pri bralnem maratonu pa je preko interneta naloge reševalo 393 dijakov, in sicer v 130 skupinah.

Pri obeh tekmovanjih je uspešno sodelovalo 79 naših gimnazijcev. Pri bralnem tekmovanju Pfiffikus je sodelovalo 31 dijakov, 15 je prejelo pohvalo, 2 dijakinji priznanje, Primož Kastelic, Manca Hervolj, Simona Gričar, Klara Piletič iz 2. e in Tinkara Lazar iz 1. c pa priznanje z nagrado.

Pri bralnem maratonu Pfiffikus je sodelovalo 48 dijakov v 16 skupinah. Pohvale je prejelo 24, priznanja pa 15 dijakov. Priznanje z nagrado si je prislužila trojka Klee, ki so jo sestavljale Manca Hervolj, Veronika Zagorc in Katja Kelvišar iz 2.e. Dekleta so dosegla najboljši rezultat na internetnem tekmovanju.