Podjetnost in ustvarjalnost 2020/21

V šolskem letu 2020/21 smo dejavnost Podjetnost in ustvarjalnost vodili po abecednem redu:

  • Janez Gorenc
  • Enej Gradišek/Simon Jeraj (zunanja),
  • Mojca Rangus,
  • Verena Potočnik.

Z dijaki smo praviloma delali tudi na daljavo preko Zoom. Delali smo po metoda Doris Korda, Design Thinking in Lean Startup, in sicer smo reševali avtentične izzive ter razvijali svojo idejo, s katero so potem šle dijaške ekipe na razna tekmovanja, na koncu tudi na Popre, EUSAIR ter Genius Olympiad.

Z ekipami Antares, Memo.me, Hearti.ly, Pivovarna Malnar in Visus – See With Me (odslej: SWM), smo sodelovali na naslednjih tekmovanjih:

  • Regijsko tekmovanje Popri (vse naštete),
  • Državno tekmovanje Popri (Hearti.ly, Memo.me, Visus – SWM),
  • EUSAIR (Visus – SWM),
  • Genius Olympiad (Visus – SWM),
  • Junior Achievement (Memo.me).

Na državnem tekmovanju Popri, ki je bilo v celoti izvedeno online, je ekipa Visus – SWM osvojila prvo mesto ter se tako plasirala na mednarodno evropsko tekmovanje EUSAIR 2021, ki je ravno tako bilo organizirano online, ter zmagalo tudi tam. Uvrstili so se tudi na mednarodno tekmovanje Genius Olympiad, Rochester, NY 2021, kjer so osvojili srebrno medaljo. To tekmovanje je bilo ravno tako izvedeno online.

Na začetku novembra (6. in 7. november) pa smo sodelovali na startup vikendu, kjer so sodelovali tudi dijaki treh srednjih šol – Gimnazije Novo mesto, Ekonomske šole in Kmetijske šole Grm. Na startup vikendu so udeleženci 36 ur razvijali svojo poslovno idejo ter dodelali poslovni model in prototip za svojo idejo. Na dogodku so se dijaki izredno veliko naučili od odraslih podjetnikov. Sodelovalo je skupaj 17 ekip, od tega sedem iz Gimnazije Novo mesto, zmagala pa je ekipa Rising Kelts (sicer ekipa FLL), Gimnazije Novo mesto. Tekmovanje je bilo v celoti izvedeno online preko aplikacije Zoom.

Na začetku oktobra (2., 3., 9. in 10. oktobra) smo organizirali aktivnost Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (odsihmal: ZUIP), ki je trajala dva petka in dve soboti zaporedoma. Pri aktivnosti so ravno tako sodelovali dijaki štirih srednjih šol, poleg šol, sodelujočih na startup vikendu so sodelovali še dijaki Šolskega centra Novo mesto. Dijaki so delali hibridno, torej bili so na matičnih šolah, med seboj pa so bili povezani preko videokonference na aplikaciji Zoom. Iz Gimnazije Novo mesto je sodelovala celotna ekipa Rising Kelts, ker so razvijali svoj projekt ter konstruirali robota.