POSODABLJANJE GIMNAZIJSKEGA PROGRAMA

Člani projektnega tima


Branka Klemenčič, vodja
Natalija Petakovič
Nevenka Malnarič Brulc
Nataša Sekula Zupančič
Anita Nose

O projektu

Od šol. leta 2007/2008 smo vključeni v projekt Zavoda RS za šolstvo Posodabljanje gimnazijskega programa. Dejavnosti nadaljujemo z novostmi, ki jih učitelji načrtujejo na osebni ravni in le-te povezujemo z razvojnimi prioritetami šole. Pri izvedbi nas vseskozi vodi spoznanje, da je pripravljenost na spreminjanje zagotovilo za kakovost, profesionalno rast in za napredek.

Cilji projekta