POSODABLJANJE KLASIČNE GIMNAZIJE

Člani projektnega tima

Neža Vilhelm, vodja

učitelji predmetov SLO, ZGO, PSI, FIL

Cilji

V preteklem šolskem letu 2008/2009 je Zavod RS za šolstvo začel s posodobitvijo  klasične gimnazije. Cilj te prenove naj bi bil tesneje povezati osrednji predmet, latinščino, z ostalimi predmeti, s katerimi se to da. Tako latinščina ohrani svoj osrednji položaj v klasični gimnaziji, vendar se tesneje poveže z živimi tujimi jeziki, slovenščino in družboslovnimi predmeti.

Pripravljali smo projekt, katerega cilj je zbrati primere iz prakse, s katerimi bi si lahko ostale šole, vključene v projekt, lahko pomagale in tako razširile nabor in izkušnje pri povezovanju z ostalimi predmeti. Dijake in kolege bi tako naučili, da latinščina ni sama sebi namen, ampak še vedno v malo drugačnih, bolj živih barvah in novejši preobleki.

Načrt dela

V  šolskem letu 2009/10 se projekt nadaljuje na operativni ravni. Na Gimnaziji Novo mesto bomo povezali latinščino, zgodovino, slovenščino, filozofijo in psihologijo ob branju velikana rimske poezije Vergilija. Pripravili bomo klasični dan ter uživali ob lepotah poezije ter ob njeni učenosti uživali na rimski način.

Druge aktivnosti

Na klasični gimnaziji skrbimo, da dijaki spoznavajo lepote latinščine in antike tudi aktivno, ne samo pri sklanjanju ter spreganju in ob latinskih besedilih, ob katerih morajo napenjati možgane. Lani so tako dijaki takratnega tretjega letnika pripravili igro o Parisovi sodbi, letos pa poleg klasičnega dne načrtujemo še nekaj aktivnosti: pripravili bomo predavanje o lanski ekskurziji v Rim ter povedali, kaj smo počeli, ko so k nam prišli dijaki iz škofjeloške klasične gimnazije. Znanje o antiki bomo pa lahko širili tudi v okviru OIV Antika danes.