Poučevanje evropske zgodovine s filmom

O projektu:

V letošnjem šolskem Gimnazija Novo mesto pod okriljem filmsko-vzgojnega Zavoda za uveljavljanje vizualne kulture Vizo (www.vizo.si) in v partnerstvu še s petimi strokovnimi partnerji iz Italije, Irske, Bolgarije in Romunije, sodeluje v mednarodnem projektu POUČEVANJE EVROPSKE ZGODOVINE S FILMOM.
Nosilec mednarodnega projekta Poučevanje evropske zgodovine s filmom (Teaching European History through Cinema) je AGIS iz Italije s partnerji iz Irske, Bolgarije, Italije, Romunije in Slovenije. Projekt je podprt s strani podprograma MEDIA Ustvarjalne Evrope (Evropska komisija, poziv EACEA 25/2016). V Sloveniji projekt vodi Zavod za uveljavljanje vizualne kulture Vizo.

Projekt omogoča:

 • brezplačno vključevanje srednješolcev in dijakov po vsej Sloveniji (predvsem 2.-4. let.)
 • brezplačno izobraževanje oz. usposabljanje za profesorje zgodovine in sociologije za nadaljnje filmsko-vzgojno mentorstvo svojim dijakom in redno celoletno mentorsko pomoč vključenim profesorjem s strani Zavoda Vizo,
 • transkurikuralno povezovanje učnih vsebin iz predmeta zgodovina in sociologija s filmom kot umetnostjo in kot medijem.

Projekt bo potekal celotno šolsko leto 2017/2018, tj. od 1.9.2017 do 24.6.2018, vključeval pa bo:

 • 20 srednješolskih VIZ po vsej Sloveniji in udeležbo 1000 srednješolcev (50 iz vsakega VIZ),
 • 4 brezplačne oglede filmov v bližnjem kinu za vse vključene,
 • 4 brezplačne seminarje za vključene učitelje – predvidoma: novembra, januarja in marca 2017 ter konec aprila 2018,
 • pedagoška gradiva za filme in stalno filmsko-vzgojno mentorsko pomoč,
 • spletno stran, ki bo mednarodno stičišče vseh deležnikov v projektu in prostor izmenjevanja znanj in informacij.

Od vključenih pedagoških delavcev se pričakuje še: redno in sprotno pedagoško delo (v šoli) – predelava učnih oz. zgodovinski vsebin, predstavljenih v filmu ter mentorstvo pri izdelav skupinskega video eseja.

Dijaki Gimnazije Novo mesto si bodo v KC Janeza Trdine ogledali naslednje filme:

 • 26. 1. 2018: Savlov sin (4. a, 4. b, 4. c, 4. d, 4. k, 4. š, 3. b in 3. k)
 • 23. 2. 2018: Oliver Twist (2. a, 2. b, 2. c, 2. d, 2. e, 2. k in 3. b)
 • 21. 3. 2018: Dva dneva, ena noč (3. a, 3. b, 3. c, 3.d, 3. k in 3. š)
 • 4. 4. 2018: Na svoji zemlji (4. a, 4. b, 4. c, 4. d, 4. k, 4.š, 3. b)

Poročilo o poteku projekta na šoli in rezultati natečaja v okviru projekta Poučevanje evropske zgodovine s filmom.

Gimnazijki zmagali z videoesejem Your name v projektu Poučevanje evropske zgodovine s filmom

Člani projektne skupine:

 • Nevenka Malnarič Brulc, vodja
 • Matjaž Štih
 • Nina Arnuš

Ostali projekti šole.