Predavanje za dijakinje IMP Sociologija: Ko zapor postane drugi dom: vsakdanje življenje zaprtih oseb

V četrtek, 17. 3. 2022, smo na naši gimnaziji organizirali spletno predavanje dr. Milice Antić Gaber, ki je redna profesorica na Oddelku za sociologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer predava predmete Obča sociologija, Sociologije spola, Sociologija vsakdanjega življenja, Sociologija spola in spolnosti, Spol in telo ter Spol in politika.

V svojem zelo zanimivem predavanju se je osredotočila predvsem na vsakdanje življenje zaprtih oseb v ženskem zaporu na Igu ter v moškem zaporu na Dobu. Svoje ugotovitve, do katerih je prišla tudi s poglobljenimi intervjuji zaprtih oseb, je podkrepila še s sociološkimi koncepti.

Nina Arnuš