Biologija

O predmetu

Biologija je obvezni predmet v prvih treh letnikih splošne gimnazije in tudi v športnih oddelkih. Oddelki klasične gimnazije imajo obvezni dvoletni program, v tretjem letniku pa je biologija lahko eden od izbirnih predmetov. Dijaki vseh usmeritev, ki si izberejo biologijo na maturi, obiskujejo pouk biologije tudi v četrtem letniku.

Učitelji biologije poskušamo mladim še dodatno približati naravoslovje z laboratorijskim in terenskim delom (Skripta za laboratorijsko delo pri biologiji za 1. letnik) ter z medpredmetnim povezovanjem na vseh področjih. Vključujemo se v najrazličnejše dejavnosti, ki potekajo na šoli, in sodelujemo s strokovnjaki različnih ustanov in podjetij iz novomeške občine in širše.

Cilji predmeta

 • Razumevanje dejstev in zakonitosti s področja biologije,
 • razumevanje medsebojne povezanosti živih bitij,
 • razvijanje sposobnosti za proučevanje življenjskih procesov in pojavov,
 • oblikovanje odgovornega odnosa do narave ter spodbujanje interesov za aktivno varovanje narave in okolja,
 • razvijanje sposobnosti kritičnega mišljenja do sodobnih dosežkov znanosti,
 • zavedanje, da je človek sestavni del narave in da mora s svojimi sposobnostmi sprejeti odgovornost za njeno celovito ohranitev.

Izvajanje pouka

 • Pri pouku uporabljamo učitelji in dijaki sodobno informacijsko tehnologijo, za vaje in laboratorijsko delo pa imamo na razpolago mikroskope ter vso potrebno laboratorijsko opremo.
 • Za dosego ciljev predmeta izvajamo tudi terensko delo in uporabljamo živali iz šolskega vivarija.
 • Dijaki so na začetku leta seznanjeni s predmetnikom in načinom pridobivanja ocen, s kriteriji pri pisnem ocenjevanju in z minimalnimi standardi znanja pri pridobivanju ustne ocene.

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

V okviru predmeta se odvijajo celoletne ali pa občasne dejavnosti:

 • priprave na šolsko in državno tekmovanje o poznavanju sladkorne bolezni,
 • priprave na šolsko in državno tekmovanje srednješolcev iz znanja biologije,
 • priprave na šolsko in državno tekmovanje v znanju naravoslovja,
 • botanični krožek in tekmovanje v poznavanju slovenske flore,
 • organizacija in izvedba šolskih tekmovanj,
 • raziskovalna dejavnost in
 • organizacija strokovne ekskurzije v Krapino.

Obvestila in rezultati

Vsa obvestila in rezultati so objavljeni na strani predmetnega aktiva za biologijo.