Filozofija

O predmetu

Filozofija…, hmmm, kaj je že to? Včasih kraljica znanosti, danes nekaj popolnoma nekoristnega! Toda, kaj sploh pomeni »koristno«, se med drugim sprašujemo pri pouku filozofije. In seveda: Kaj je resnica? Kaj je spoznanje? Kaj je dobro? Kaj je lepo? Na ta način gradimo kritično mišljenje. In beremo: Platona, Descartesa in Kanta; Sokrata, Epikurja in Seneko.

Dve uri v tretjem letniku, tri ure v klasičnem oddelku in še dodatne štiri ure za tiste junake, ki predmet izberejo za maturo.

Cilji predmeta

  • Razvija samostojno in kritično mišljenje,
  • filozofsko preučuje pojme (resnica, dobro, spoznanje…),
  • oblikuje racionalne argumente,
  • povezuje filozofske probleme z ustreznimi avtorji in besedili.

Izvajanje pouka

  • Pouk poteka v učilnicah, ki so dobro opremljene, vendar se včasih vprašamo, ali sploh obstajajo.

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

  • Sodelovanje pri aktivnostih na šoli: projektni teden, gledališke in filmske predstave,
  • medpredmetno povezovanje: letos je na vrsti latinščina.
  • Več na strani družboslovnega aktiva.

14. Državno tekmovanje iz filozofije

Datum: 30. 3. 2018

Razpis

Pravilnik