Informatika

O predmetu

Informatika se poučuje v prvem letniku in sicer dve uri tedensko.

Cilji predmeta

Cilji in vsebine predmeta so razporejeni na dve ravni.

 • Splošna znanja, pri kateriih dijaki razvijejo temelje digitalne kompetence, potrebne za učinkovito uporabo digitalne tehnologije pri razvijanju lastnega znanja in za njegovo predstavitev oziroma posredovanje drugim.
 • Posebna znanja, s katerim dijaki znanje, veščine in spretnosti nadgradijo, poglobijo in razširijo v digitalno kompetenco uspešnega in učinkovitega reševanja informacijskih problemov v skladu s standardi delovne uspešnosti.

Izvajanje pouka

 • Teoretični pouk poteka v učilnici, ki ima vso potrebno IKT opremo.
 • Praktični pouk poteka v računalnici, kjer ima vsak dijak na voljo svoj računalnik z vso potrebno strojno in programsko opremo za izvajanje praktičnega dela pouka ob in z računalnikom.

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

 • Izvajanje knjižnično informacijskih znanj v povezavi z računalništvom,
 • vključevanje računalnika v pouk drugih predmetov,
 • izdelava samostojnih in skupinskih projektnih in raziskovalnih nalog z medpredmetno povezavo,
 • udeležba in priprava na različna tekmovanja, tudi mednarodna.

Datumi tekmovanj

ACM tekmovanje Bober:

 • šolsko tekmovanje: 11. – 15. 11. 2019
 • državno tekmovanje: 18. 1. 2020 v Ljubljani

Evropske statistične igre:

 • nacionalno tekmovanje: januar 2020 – marec 2020
 • evropsko tekmovanje: 30. 3. – 5. 5. 2020

RoboBum:

Lego Masters:

 • tekmovanje bo v drugi polovici meseca marca 2020 (v ekipi so največ štirje člani, več o tekmovanju)