Informatika

O predmetu

Informatika se poučuje v prvem letniku in sicer dve uri tedensko.

Cilji predmeta

Cilji in vsebine predmeta so razporejeni na dve ravni.

 • Splošna znanja, pri kateriih dijaki razvijejo temelje digitalne kompetence, potrebne za učinkovito uporabo digitalne tehnologije pri razvijanju lastnega znanja in za njegovo predstavitev oziroma posredovanje drugim.
 • Posebna znanja, s katerim dijaki znanje, veščine in spretnosti nadgradijo, poglobijo in razširijo v digitalno kompetenco uspešnega in učinkovitega reševanja informacijskih problemov v skladu s standardi delovne uspešnosti.

Izvajanje pouka

 • Teoretični pouk poteka v učilnici, ki ima vso potrebno IKT opremo.
 • Praktični pouk poteka v računalnici, kjer ima vsak dijak na voljo svoj računalnik z vso potrebno strojno in programsko opremo za izvajanje praktičnega dela pouka ob in z računalnikom.

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

 • Izvajanje knjižnično informacijskih znanj v povezavi z računalništvom,
 • vključevanje računalnika v pouk drugih predmetov,
 • izdelava samostojnih in skupinskih projektnih in raziskovalnih nalog z medpredmetno povezavo,
 • udeležba in priprava na različna tekmovanja, tudi mednarodna.

Datumi tekmovanj

ACM tekmovanje Bober

 • šolsko tekmovanje: 7.-18. 11. 2022
 • državno tekmovanje: 7. 1. 2023

Tekmovanje Pišek

 • šolsko tekmovanje: 28. 2.-14. 3. 2023

ZOTKS tekmovanje v programiranju (razpis)

 • šolsko tekmovanje: januar 2023
 • državno tekmovanje: marec 2023

Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike

 • šolsko tekmovanje: 20. 1. 2023
 • državno tekmovanje: 25. 3. 2023

Lego Masters

RoboBum

Srečanje mladih raziskovalcev

 • Več o srečanju si lahko preberete na povezavi.

Evropske statistične igre

 • šolsko tekmovanje: 1.-14. 12. 2022
 • državno tekmovanje: 11. 1.-15. 2. 2023
 • evropsko tekmovanje: maj 2023