Športna vzgoja

O predmetu

Športna vzgoja je pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. S svojimi cilji, vsebinami in metodami dela prispeva k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka, hkrati pa ga razbremeni in sprosti po napornem šolskem delu.

Vzgaja in nauči ga, da bo v letih odraslosti in starosti bogatil svoj prosti čas tudi s športnimi vsebinami. Z zdravim načinom življenja bo tako lahko skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem.

Cilji predmeta

S sredstvi športne vzgoje uresničujemo splošne cilje športne vzgoje v gimnazijskem programu:

  • pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika,
  • razbremenitev in sprostitev od vsakodnevnih šolskih naporov,
  • skrb za zdrav in skladen razvoj,
  • sprejemanje odgovornosti za kulturen odnos do narave in okolja.

Izvajanje pouka

Program športne vzgoje se izvaja v vseh letnikih gimnazijskega programa. Namenjeno mu je 420 ur rednega pouka, to je po tri ure pouka tedensko v vsakem letniku. Program je z vidika razvojnih značilnosti in motivacijske strukture mladostnikov vsebinsko, organizacijsko ter metodično zaokrožen v dve šolski obdobji:

  • prvi in drugi letnik,
  • tretji in četrti letnik.

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

  • Nadarjeni dijaki sodelujejo na šolskih športnih tekmovanjih,
  •  v 1., 2., in 3. letniku imajo dva športna dneva, v četrtem pa enega (program športnih dni), v 2. letniku pa 3 dnevno planinsko turo
  • dijakom ponujamo različne obvezne izbirne vsebine po prosti izbiri (Katalog OIV),
  • dijaki v športnih oddelkih imajo v 1. letniku poletno šolo v naravi s plavalno-potapljaškim tečajem, v 2. ali 3. letniku pa zimsko šolo v naravi s smučarskim tečajem in poletno šolo v naravi z dejavnostmi na prostem in ob vodi.

Športni rezultati

Posamezni dosežki gimnazijcev na športnih tekmovanjih so predstavljeni na strani strokovnega aktiva za športno vzgojo.

Vse srednješolske športne rezultate objavlja Agencija za šport Novo mesto.
Rezultati četrtfinalnih, polfinalnih ali finalnih tekmovanj so objavljeni na straneh Športa mladih.