Priznanja in nagrade za četrtošolce

20. 5. 2009 je bila v KC Janeza Trdine organizirana svečana podelitev priznanj in nagrad dijakom, ki so vsa štiri leta dosegali odlične rezultatei na različnih tekmovanjih in biti aktivni pri številnih drugih šolskih dejavnostih. Priznanja je prejelo 23 dijakov, prav toliko dijakov pa priznanje z nagrado.

Za kulturni program so poskrbeli dijaki 3. k razreda s predstavo Pravljice bratov Grimm in skupina dijakov iz 1. letnika, ki so v okviru Ustvarjalnic plesali hip hop.