Projekt: MREŽE UČEČIH SE ŠOL – MREŽE 1

Člani projektnega tima


Polonca Kukec , vodja
Janez Gorenc, član
Marija Kočar, članica
Mitja Sadek, člen

O projektu

V šolskem letu 2007/08 sodelujemo v projektu Mreže 1 pod vodstvom Šole za ravnatelje. S sodelovanjem v projektu se nam ponuja priložnost za sistematično kakovostno rast na področju, ki ga bo kolektiv izbral kot področje izboljšave. Nameni projekta so analiziranje in kritična presoja vsakdanjih situacij v šoli ter prevzemanje pobude za spremembe, ki postajajo stalnica tudi v šolskem vsakdanjiku.

Cilji projekta

  • Graditi povezavo med strokovnim in osebnostnim razvojem posameznika ter razvojem in uspešnostjo šole,
  • spodbujati sodelovalno učenje s sistematično izmenjavo izkušenj in dobre prakse med šolami oz. učitelji,
  • spodbuditi ter usposobiti šole, da lahko sami najdejo rešitve za svoje probleme,
  • praktično izvesti izboljšavo in evalvacijo na področju, ki ga izberejo strokovni delavci šole/vrtca.

Okvirni akcijski načrt

Delo poteka postopno, zato celoten potek še ni znan. Najprej se udeleženci tima izobražujejo na seminarjih in v delavnicah na Šoli za ravnatelje, potem pa metodologijo dela prenesejo v kolektiv.

JESEN: od septembra do novembra

  • izobraževanje tima
  • izvedba 1. delavnice: Udeleženci in interesi – cilji – vizija
  • analiza izvedbe 1. delavnice v ŠR

ZIMA: od decembra do februarja

  • izvedba 2. delavnice: Dejavnosti šole in področje izboljšave
  • izobraževanje tima – usmeritve za naprej

POMLAD: od marca do maja

POLETJE: od junija dalje…