Promocijski posnetek

Anita Nose, vodja ŠPT
Branka Klemenčič
Barbara Maznik
Andreja Mohorčič
Andreja Retelj
Polonca Kukec
Nevenka Malnarič Brulc
Suzana Krvavica
Alenka Novak
Jasmina Žagar
Simon Hočevar (tehnična podpora)

Zavod RS za šolstvo izvaja evropski pilotni projekt Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev, v katerem poskuša načrtno uvajati in premišljeno ovrednotiti uporabo elektronskih vsebin in elektronskih storitev pri pouku. Zato poskuša smiselno povezati projekta E-šolska torba in E-učbeniki s poudarkom na naravoslovnih vsebinah.

Projekt se je pričel z začetkom šolskega leta 2013/14 in bo trajal dve leti. V projekt je na naši šoli vključen en oddelek prvega letnika programa splošne gimnazije.

  • Načrtovanje, izvajanje in spremljava pouka ob uporabi e-storitev in e-vsebin,
  • razvoj novih oz. dopolnitev obstoječih modelov poučevanja in učenja z e-vsebinami in e-storitvami podprtimi z informacijsko tehnologijo,
  • evalvacija uporabe e-vsebin in e-storitev glede kakovosti e-učbenika, vpliva e-učbenika na učenje učenca/dijaka in vpliva e-učbenika na poučevanje učitelja.