Prostovoljno delo 2019/20

Prostovoljstvo v šolskem letu 2019/20

Prostovoljno delo se na šoli izvaja že od leta 1985. Dijaki delujejo na različnih področjih: učna pomoč, delo s starejšimi, delo z malčki, učna pomoč romskim otrokom in druženje z ljudmi, ki imajo motnje v duševnem razvoju.

Aktivnosti in dogodki v šolskem letu 2019/20