Prostovoljno delo 2020/21

Prostovoljno delo se na šoli izvaja že od leta 1985. Dijaki delujejo na različnih področjih: učna pomoč, delo s starejšimi, delo z malčki, učna pomoč romskim otrokom in druženje z ljudmi, ki imajo motnje v duševnem razvoju.

Aktivnosti v šolskem letu 2020/21