Razumem film – doživljam svet

O projektu:

Gimnazija Novo mesto je vključena v projekt Razumem film – doživljam svet, ki poteka v okviru Slovenske kinoteke. Projekt se je začel 11. novembra 2016 in bo trajal do 7. novembra 2021.

Zasnovan je v obliki tesnega povezovanja strokovnih delavcev slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodov, ustvarjalcev iz kulturnih ustanov na filmskem področju, mladih ustvarjalcev na področju filma in visokošolskih zavodov (s študijskimi programi s področja filma in avdiovizualne dejavnosti), z namenom priprave in razvijanja inovativnih učnih okolij in prilagodljivih oblik učenja.

Ključne dejavnosti projekta zajemajo vzpostavitev strategije inovativnih učnih procesov izobraževanja s filmom in skozi film, razvijanje problemskih, projektnih, raziskovalnih in partnerskih pristopov k filmu ter sistem skupnega strokovnega izobraževanja za vse udeležence projekta. V izhodišču projekta bo vzpostavljen privlačen interaktivni spletni portal z bazo učnih gradiv in filmskih del, ki bodo na voljo za predvajanje v izobraževalne namene.

V projekt je vključeno 25 slovenskih srednjih šol, 10 kulturnih ustanov (s filmskega področja) in 5 visokošolskih zavodov.

Projekt Slovenske kinoteke je bil izbran na javnem razpisu Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture. Sofinanciran je s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije.

V prvem letu projekta je poudarek predvsem na izobraževanju strokovnih delavcev. Člani projektne skupine se tako enkrat mesečno udeležujejo predavanj, povezanih s cilji projekta.

Člani projektne skupine:

  • Uroš Lubej, vodja
  • Tina Furlan Turk
  • Nina Arnuš
  • Marko Kastelic