Razvojni projekt Gleda(l)išče

O projektu:

V projekt smo pristopili v šolskem letu 2016/17, intenzivneje pa ga bomo začeli izvajati letos. Nosilec tega nacionalnega projekta kulturno-umetnostne vzgoje je Slovenski gledališki inštitut.

V spletni platformi Zlata paličica bomo izbrali kakovostno predstavo za 1. k in 2. k, ki bosta v tem šol. letu vključena v projekt Gledališče. V programski enoti Predstava pod drobnogledom bomo razvijali vodeni ogled gledališke predstave. Pri tem bodo sodelovali strokovni delavec iz Gimnazije Novo mesto, profesionalni gledališki ustvarjalec ter kulturna ustanova. Vodeni ogled predstave zajema individualno pripravo v okviru pouka, ogled predstave ter refleksijo po obisku gledališča.

Člani projektne skupine se bomo udeleževali strokovnih izobraževanj za strokovne delavce iz vzgoje in izobraževanja ter kulture v obliki predavanj, delavnic in izmenjav izkušenj za pridobitev novih kompetenc na področju uprizoritvenih umetnostih ter gledališke in splošne pedagogike.

Cilji projekta:

  • tesnejše povezovanje in sodelovanje profesionalnih ustanov in ustvarjalcev na gledališkem področju z vzgojno-izobraževalnimi zavodi;
  • sistematično spoznavanje kakovostne profesionalne gledališke produkcije za otroke in mladino;
  • ustvarjalni pristopi in inovativne metode podajanja znanja o gledališču, uprizoritvenem procesu, dramatiki in dediščini gledališča;
  • večja gledališka pismenost in ustvarjalnost otrok, mladih in strokovnih delavcev kot korak v smeri oblikovanja aktivnega, kritičnega gledalca.

Člani projektne skupine:

  • Suzana Krvavica, vodja
  • Marko Kastelic, učitelj latinščine
  • Barbara Maznik, učiteljica angleščine
  • Natalija Petakovič, učiteljica slovenščine

Ostali projekti šole.