Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM

O projektu:

Projekt bo trajal pet let. Prvo leto bo namenjeno pripravi instrumenta za ugotavljanje trenutnega stanja in analizi trenutnega stanja.

V projektu so razvojne šole, ki bodo  razvijale in preizkušale didaktične pristope in implementacijske šole, ki bodo te preizkušene pristope uvajale v svojem pedagoškem delu. Naša šola je v vlogi implementacijske šole.

Projekt obsega štiri področja:

  1. dvig ravni bralne pismenosti in razvoj slovenščine,
  2. slovenščina kot drugi jezik,
  3. diagnostični instrumenti za ugotavljanje ravni bralne pismenosti,
  4. posodobljena vloga šolske knjižnice.

Cilji projekta:

Razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov.

Člani projektne skupine:

Zlatka Butkovec Gačnik (vodja), Renata Nose, Nataša Sekula Zupančič, Saša Lavrič, Nevenka Malnarič Brulc, Marko Kastelic, Tea Ribič, Janja Pust, Mojca Lukšič, Anita Nose in Vasja Jakše.

Ostali projekti šole.