Rezultati 2011/12

Nevenka Malnarič Brulc

Cilj in namen projekta je spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav v Evropski uniji ter hkrati zavedanje lastne kulturne identitete.

Projekt se je izvajal v šol. letu 2011/12.

 

Dijaki na inovativen način spoznavajo države Evropske unije, njihove značilnosti in jih ob obeležitvi dneva Evrope predstavijo na javni kulturni prireditvi v različnih središčih po vsej Sloveniji.

 

Projekt predstavlja:

  • interdisciplinaren in inovativen pristop v šolah pri spoznavanju držav Evropske unije in oblikovanju materialov in programa za predstavitev držav;
  • aktivno sodelovanje dijakov pri raziskovanju tematike, oblikovanju predstavitvenih materialov in programa;
  • raziskovanje, razgovore, intervjuje, delavnice, predstavitve, oblikovanje predstavitvenih materialov …
  • sodelovanje z lokalno in širšo javnostjo (s starši, študenti, novinarji, partnerskimi šolami v tujini, veleposlaništvi, predavatelji, potopisci, občani…).

Področja:

  • geografska in zgodovinska predstavitev države (državni simboli – zastava, himna, denar, politična opredelitev, geografska umestitev in značilnosti, zgodovinski razvoj…);
  • jezik(i), narečja;
  • kulinarika (tradicionalno, sodobno, tipično);
  • kultura (literatura – otroška, mladinska…, glasba, ples, narodna noša, arhitektura, likovna umetnost…),
  • pomembni dosežki na področju znanosti, tehnike, gospodarstva, umetnosti…,
  •  znane osebnosti z različnih področij: znanosti, kulture, umetnosti, športa, literature.