Rezultati in izvedene dejavnosti

Ime in priimek
E-poštni naslov Povezave
Eva Starič (vodja aktiva) eva.staric@gmail.com
eva.staric@gimnm.org
E-učilnica
Monika Gehrke gehrke-monika@web.de E-učilnica
Andreja Retelj andreja.retelj@gimnm.org
andreja.retelj@gmail.com
E-učilnica
Nuša Rustja nusa.rustja@guest.arnes.si
nuska.rustja@gimnm.org
E-učilnica
Nataša Sekula Zupančič natasa.sekula@guest.arnes.si
natasa.sekula-zupancic@gimnm.org
E-učilnica

 

 • Ureditev letnih priprav na pouk z upoštevanjem posebnosti razredov,
 • priprava priporočil za delo in skupnih kriterijev za ocenjevanje,
 • določitev minimalnih standardov znanja, ki so se sestavni del letnih priprav učiteljev nemščine,
 • nabava najnujnejših učbenikov za redni pouk in druge strokovne literature,
 • naročila revij za učitelje in dijake,
 • priprave in izvedba Nemške jezikovne diplome (Deutsches Sprachdiplom B2/C1),
 • izvedba mednarodne izmenjave z gimnazijo v Eppingenu v okviru Comeniusovega projekta Drugačnost in tujost v Evropi – most do Romov,
 • udeležba in poročanje s seminarjev in delovnih srečanj učiteljev nemščine,
 • priprave in izvedba tekmovanja iz znanja nemščine (šolsko tekmovanje, 5. 1. 2012, državno tekmovanje v Velenju, 14. 2. 2012)
 • organizacija in izvedba bralnega tekmovanja Pfiffikus in EPI Lesepreis,
 • izvedba jezikovnih taborov: Celovec (4. letnik/24.-28. 10. 2011) in Salzburg (3. letnik/v času projektnega tedna) idr.,
 • predstavitev zanimivosti Novega mesta in okolice gostom Šmarjeških toplic,
 • promocija nemščine in NJD na osnovnih šolah,
 • urejanje stenčasa na hodniku z aktualnimi informacijami in dogodki,
 • vključitev v projektni teden z delavnicami in ekskurzijami,
 • vključitev v druge projekte šole, Goethe Instituta Ljubljana, Avstrijskega instituta, Zavoda RS za šolstvo, NJD-programa /PASCH idr.

 

            

 


      Urnik za NJD l DSD-Stundenplan

       NJD v Sloveniji l DSD in Slowenien   
      10. 9. 2012 –  Poskusni izpit za NJD l Obvezno predhodno srečanje

 

Priznanja in nagrade za bralno tekmovanje Pfiffikus

Že trinajsto leto zapored so se dijaki naše šole udeležili bralnega tekmovanja in bralnega maratona v nemškem jeziku Pfiffikus, ki ju je organiziral Center Oxford. Bralno tekmovanje so učitelji mentorji izvedli na posameznih šolah od 5. 3. do 9. 3. 2012. Bralni maraton je potekal 9. 3. 2012, ko so se ob 13. uri na spletni strani Centra Oxford pojavile naloge. Le-te so dijaki reševali v trojkah, rešiti pa so jih morali v eni uri.

Pri obeh tekmovanjih so bili uspešni tudi naši gimnazijci. Pri bralnem tekmovanju Pfiffikus je sodelovalo 23 dijakov. 5 dijakov je prejelo pohvalo, 9 pa priznanje. Med njimi so bile najuspešnejše Manca Hervolj in Simona Gričar iz 3. e ter Martina Može in Tajda Uršič iz 3. c.

Pri bralnem maratonu Pfiffikus je sodelovalo 30 naših dijakov v 10 skupinah. 6 dijakov je prejelo pohvalo in prav toliko priznanje. 9 dijakov si je prislužilo priznanje z nagrado: Katja Kelvišar, Manca Hervolj, Veronika Zagorc, Matej Burkat, Primož Kastelic, Jan Turk, Urška Bele, Manca Bukovac in Urška Novljan, vsi iz 3. e. Prva tri omenjena dekleta so sestavljala trojko “Klee”, ki je dosegla najboljši rezultat na bralnem maratonu.

 

Povezani z gimnazijo v Bad Radkersburgu

Dijaki 2. letnika, ki imajo letos za izbirni predmet nemščino, so se povezali z gimnazijo BORG iz Bad Radkersburga v Avstriji. Dijaki so se na izmenjavo pripravljali pri pouku in si najprej z vrstniki dopisovali v elektronski obliki. 23. 3. 2012 so se odpravili čez mejo in bili na šoli izredno toplo sprejeti. Po ravnateljevem pozdravu in pogostitvi so si skupaj ogledali mesto, po vrnitvi na šolo pa imeli intervju z dvema profesorjema, ki sta jim pripovedovala o življenju ob meji in o stikih s Slovenci.

Po kosilu in slovesu so si dijaki ogledali še nekaj znamenitosti v Gornji Radgoni. Jeseni bodo avstrijske dijake gostili novomeški gimnazijci.

Več v poročilu in fotogaleriji.

Številna priznanja za Epi Lesepreis

16 zlatih in 19 srebrnih priznanj so si tekmovalci prislužili na tekmovanju za nemško bralno značko Epi Lesepreis, ki ga organizira DZS. Tekmovanje je potekalo na šoli 8. 3. 2012 v treh kategorijah od 1. do 3. letnika.

Dobitniki zlatih priznanj so: Teja Antončič, Špela Matko in Manca Radež iz 2. a, David Šenica, Lara Kastelic in Tamara Koprivc iz 2. b, Hana Huč, Tinkara Lazar, Maja Mikec in David Simonič iz 2. c, Bernarda Vidmajer iz 2. d, Harjudin Osmanbašič iz 2. k, Alja Zrilič in Simona Rozman iz 3. k ter Manca Hervolj in Manca Bukovac iz 3. e.

Tekmovanja se je udeležilo 47 dijakov, od tega je 23 tekmovalcev 2. letnika tekmovalo v kategoriji 3. letnika, 11 tekmovalcev pa bo prejelo priznanje za sodelovanje.

Naši tekmovalci na državnem tekmovanju v samem vrhu

Na državnem tekmovanju iz znanja nemščine, ki je potekalo 14. 2. 2012 v Velenju,  so se naši dijaki izvrstno odrezali. Tekmovali so iz nemščine kot drugega tujega jezika v kategoriji za 2. in 3. letnik. Primož Kastelic iz 3. e je prejemnik zlatega priznanja in  hkrati najboljši med vsemi tekmovalci 3. letnika. Prav tako ima zlato priznanje in 1. mesto med tekmovalci 2. letnika Tinkara Lazar iz 2. c. Srebrno priznanje je prejela Manca Radež iz 2. a. Šolsko tekmovanje smo izvedli 5. 1. 2012.

Uspešni diplomanti NJD

6. 12. 2011 so potekali pisni izpiti, 5. in 6. 1. 2012 pa še ustni izpiti za NJD.  Izpit je opravljalo 13 dijakov, šest dijakov je prejelo diplomo na ravni B2 in šest na ravni C1. To so Alja Pungerčar iz 4. a, Erika Hrastar, Eva Kupljenik, Žiga Lukšič, Matej Luzar, Dominika Novina in Anja Pekolj iz 4. b, Jurij Muhič iz 4. k, Simon Radovan iz 4. š in trije dijaki črnomaljske gimnazije. 

Tri šole na jezikovnem taboru v Celovcu

Od 24. do 28. 10. 2011 je 42 dijakov novomeške, črnomaljske in bežigrajske gimnazije v Celovcu izvedlo intenzivne priprave na nemško jezikovno diplomo. Pisni izpit za NJD bo 6. decembra, ustni pa v začetku januarja.

Dijaki so se postopoma in sistematično učili pisanja eseja, vadili so tudi govorno nastopanje, obe vrsti priprav pa zaključili s pisanjem poskusnega eseja in ustno predstavitvijo projektnega dela. Piko na i je dodalo bivanje v avtentičnem avstrijskem okolju, ki jih je “prisililo” v uporabo nemščine. Na taboru je poleg četrtošolcev sodelovalo tudi nekaj tretješolcev iz vseh treh gimnazij. Sodelovali so pri pouku, pripravili zaključni večer s kvizom ter bili “poskusni zajčki” pri pilotnem izpitu.

V popoldanskem času so udeleženci tabora odkrivali znamenitosti Celovca, obiskali ORF in se sproščali v Europarku. Ob vsem naštetem so našli čas tudi za medsebojno druženje in spletli kar nekaj novih prijateljskih vezi. Tovrsten način poučevanja je vsekakor bolj učinkovit in zanimiv, zato si dijaki želijo, da bi šola jezikovni tabor pripravljala in podpirala tudi v prihodnje. Več  v poročilu in fotogaleriji.

S Comeniusom gradimo most do Romov

Od 28. 9 do 7. 10. 2011 je v Novem mestu potekala tretja izmenjava v okviru projekta Comenius “Drugačnost in tujost v Evropi – most do Romov”, ki ga izvajamo skupaj s Hartmanni-Gymnasium iz Eppingena. Izvajali smo različne delavnice za romske otroke in mladostnike skupaj z  DRPD, Vrtcem Pikapolonica v Brezju, OŠ Bršljin in RIC-em.

Z romskimi otroki smo izvajali različne ustvarjalnice in učno pomoč, na RIC-u pa smo izdelali didaktično igro za lažje učenje črkovanja in večjezični slovarček, v katerem so vsakodnevni izrazi tudi v romščini. Na RIC-u smo izvedli še delavnici z romsko glasbo in plesi ter poskusili slovenske, nemške in romske jedi, ki so jih pripravili udeleženci projekta in Romi.

Na šoli smo imeli sprejem partnerjev s kulturnim programom, skupaj smo odkrivali Novo mesto, popeljali smo jih s splavom po Krki, na ogled Ljubljane, na izlet na morje ter izvedli zaključno prireditev za starše, predstavnike šole, sodelujočih ustanov, občine in medijev. Več informacij je na strani projekta Comenius, slike so na ogled v fotogaleriji.