Rezultati tekmovanj

     

Ime in priimek
E-poštni naslov Povezava na spletno stran
Barbara Bajc Šerovič
(vodja aktiva)
barbara.bajc-serovic@gimnm.org  E-učilnica
Tatjana Durmič tatjana.durmic@gimnm.org
tatjana.durmic@guest.arnes.si
 E-učilnica
Marija Kočar marija.kocar@gimnm.org  E-učilnica
Tatjana Bartolj,
laborantka
tatjana.bartolj@gimnm.org  

 

 • Ureditev letnih priprav na pouk z upoštevanjem posebnosti razredov,
 • priprava splošnih navodil za pouk biologije,
 • oblikovanje skupnih kriterijev za ocenjevanje pri pouku in pri popravnih izpitih ter kriterijev za ocenjevanje vaj in terenskega dela,
 • pregled in dopolnitev pričakovanih dosežkov pri pouku biologije,
 • nabava najnujnejših učbenikov za redni pouk in druge strokovne literature,
 • načrtovanje laboratorijskega dela,
 • udeležba in poročanje s seminarjev in študijskih skupin,
 • organizacija in izvedba šolskega tekmovanja o poznavanju sladkorne bolezni in šolskega tekmovanja za udeležbo na državno tekmovanje iz biologije (3. in 4. letnik) oz. za Proteusovo nagrado za srednje šole (1. in 2. letnik),
 • priprave na državno tekmovanju iz biologije oz. Prozeusovo nagrado in na državno tekmovanje o poznavanju sladkorne bolezni,
 • sodelovanje dijakov v projektu,
 • skrb za gojitvene živali na šoli v okviru OIV Vivaristika,
 • urejanje oglasne deske na hodniku z aktualnimi informacijami in dogodki,
 • vključitev v projektni teden z delavnicami in ekskurzijami,
 • vključitev v druge projekte šole in projekt Comenius (globalno segrevanje),
 • spodbujanje raziskovalnega dela,
 • seznanitev s pravilniki (o šolskem redu, ocenjevanju idr.) in oblikovanje pripomb.
 • Šolsko tekmovanje bomo izvedli v sredo, 25. 1. 2012. Čas tekmovanja bo objavljen naknadno. Dijaki prvega in drugega letnika se boste pomerili v znanju na temo Ekologija gozda, dijaki tretjega in četrtega letnika pa v splošnem poznavanju bioloških tem. Prijavnice oddajte v spletno učilnico Tatjane Durmič, kjer so tudi vsa navodila za oddajo in razpis tekmovanja.
 • Najboljši dijaki se bodo udeležili državnega tekmovanja, ki bo 24. 3. 2012. Štirje najboljši v Sloveniji (iz kategorije 3. in 4. letnik) bodo lahko svoje znanje pokazali na mednarodni biološki olimpijadi IBO 2012 v Singapurju.

           Vsem tekmovalcem želimo veliko uspeha pri pripravah in na tekmovanju.

Rezultati državnega tekmovanja o sladkorni bolezni

Na državnem tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni, ki je potekalo 19. 11. 2011 v Novem mestu, so se naši dijaki odlično uvrstili. Jernej Klančičar iz 2. c je prejel zlato priznanje, Manca Zorko iz 2. d in Neža Dimec iz 3. b razreda pa srebrno priznanje.

Rezultati šolskega tekmovanja o sladkorni bolezni

13. 10. 2011 smo izvedli šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni. Na tekmovanju je sodelovalo 94 dijakov, 51 jih bo prejelo bronasto priznanje. Na državno tekmovanje so se uvrstili: Neža Dimec, 3. b, Manca Zorko, 2. d in Jernej Klančičar iz 2. c razreda.