Projektni teden 2013

Letos je na šoli potekal že sedmi projekti teden. Tudi tokrat so profesorji pripravili delavnice, ki so se nanašale na okvirne teme po letnikih: ustvarjalnice za 1. letnik, razgibalnice (zdrav način življenja) za 2. letnik in raziskovalnice (znanost/multikulturnost) za 3. letnik.

37 delavnic je izvedlo samostojno ali skupaj s sodelavcem 53 učiteljev in 16 zunanjih sodelavcev. Večina dijakov je izbrala dve delavnici (v prvi delavnici so bili aktivni v torek in sredo, v drugi pa v četrtek in petek), nekaj delavnic je bilo namenjenih dijakom 2. in 3. letnika, nekatere vsem dijakom od 1. do 3. letnika. S ponavljanjem delavnic so dijaki lahko izbrali dve različni delavnici. Tudi letos so se dijaki na delavnice projektnega tedna prijavljali preko prijavnega programa. Prostih mest je bilo v delavnicah dovolj, tako da so se lahko vsi prijavili in ni bilo večjega prerazporejanja. Zadnji dan so v TUŠ-u potekale predstavitve delavnic.

Izvedena evalvacija po projekten tednu je pokazala, da so bili dijaki z vsebino in izvedbo delavnic zadovoljni, saj so jih ocenili s povprečno oceno 4,27.