Šest srebrnih iz znanja nemščine

Šest srebrnih iz znanja nemščine

2. 3. 2010 je bilo v Ljubljani na Gimnaziji Bežigrad državno tekmovanje iz znanja nemščine. Vseh šest dijakov naše gimnazije, ki so se tekmovanja udeležili, je prejelo srebrno priznanje. Alja Pungerčar iz 2. a je tekmovala v kategoriji nemščine kot prvega tujega jezika. Vsi ostali so tekmovali v kategoriji drugega tujega jezika: Simon Radovan, 2. š, Sabina Jerele, 2. c, Žiga Lukšič, 2. b in Jurij Muhič, 2. k, za tretji letnik je tekmoval Gašper Simonič iz 3. a.