Šesta izvedba Žive knjižnice na naši gimnaziji

Na Gimnaziji Novo mesto smo 22. 3. 2023 šestič izvedli nacionalni Unesco projekt Živa knjižnica v sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in vladnim uradom Zagovornika načela enakosti.

Letošnji dogodek smo izvedli v treh vsebinskih sklopih:

  • prostovoljno delo z ranljivimi skupinami na Gimnaziji Novo mesto,
  • predavanje o diskriminaciji s strani predstavnika urada  Zagovornika načela enakosti in
  • pogovori udeležencev z »živimi knjigami«.

Dogodek smo izvedli po sledečem programu:

10.30 – 10.40 Uvodni pozdrav in predstavitev dnevnega reda

10.40 – 11.10 Predstavitev prostovoljnega dela z ranljivimi skupinami na Gimnaziji Novo mesto

11.15 – 12.15 Predavanje Zagovornika načela enakosti o diskriminaciji

12.15 – 12.30 Predstavitev metode Žive knjižnice in nadaljnjega poteka dela

12.30 – 12.50 Malica

12.50 – 14.50 Živa knjižnica

14.50 – 15.20 Sklepni del z evalvacijo

Rdeča nit projektnih aktivnosti letošnjega dogodka je naslavljanje predsodkov, stereotipov in diskriminacije, ki so jih pogosto deležne ranljive skupine. Na šoli, v sklopu prostovoljnega dela, ki ima pri nas že dolgoletno tradicijo, izvajamo aktivnosti, kjer dijaki delajo neposredno z ranljivi skupinami in posamezniki, ki se v svojem vsakdanjem življenju, tako kot večina sodelujočih »živih knjig« v projektu, srečujejo s predsodki, stereotipi in diskriminacijo. Pomembno se nam zdi, da z Unesco projektom dijake ozaveščamo in sensibiliziramo na tem področju. Tudi zato na šoli izvajamo Živo knjižnico za vse dijake 3. letnika, saj smo to metodo prepoznali kot izjemno učinkovit način implementacije Unesco vrednot.

Mentorica prostovoljstva na šoli, profesorica Suzana Krvavica, je s pomočjo 5 dijakinj predstavila nekatere aktivnosti, ki vključujejo delo z ranljivimi skupinami v želji, da s primeri dobre prakse vzpodbudimo udeležence projekta k implementaciji prostovoljnega dela na njihovih šolah.

Dijakinje so predstavile svoje izkušnje pri sledečih aktivnostih: akcija za brezdomce, zbiranje igrač in drugih stvari za bolne otroke na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto; razredni prostovoljni projekt – obisk Doma starejših občanov Novo mesto, razredni projekt ob dnevu za spremembe – druženje z uporabniki Območnega združenja Rdečega križa in Telefonsko družabništvo.

Predstavitvi je sledilo predavanje predstavnika urada Zagovornika načela enakosti o nalogah in aktivnostih urada in predavanje o diskriminaciji, ki jo doživljajo posamezniki ali skupine zaradi specifičnih osebnih okoliščin. Udeleženci so ves čas aktivno sodelovali in poleg nalog zagovornika spoznali  težave, s katerimi se pogosto srečujejo »žive knjige«. V pogovorih s knjigami so tako lažje razumeli njihove zgodbe.

Sledila je predstavitev metode Živa knjižnica, udeleženci so si nato pri »knjižničarki« izbrali »naslove knjig«, ki jih želijo brati. »Naslovnice« naših knjig so bile: oseba, ki je izgubila vid; gej, kristjan, teolog; oseba, ki dela z mladimi na področju pasti digitalne tehnologije; aktivist za LGBT pravice; nadomestna družina/nadomestna mamica; muslimanka; oseba, ki je izgubila sluh in begunec iz Sirije.

Vsak udeleženec je imel na voljo 3 branja, po končanih pogovorih pa smo dogodek sklenili z evalvacijo, kjer so dijaki strnili svoje vtise in razmišljanja. Dijake smo prosili, da svojo izkušnjo delijo naprej na svojih šolah pri razrednih urah, urah sociologije, aktivnega državljanstva in podobno.

Tako kot vsako leto, jih osebna izkušnja z »živimi knjigami« tudi letos ni pustila ravnodušnih. Nekatere od vtisov udeležencev delimo z vami:

*   Izvedela sem to, da moramo življenje živeti vsak trenutek.
*   Najbolj mi je ostalo v spominu, ko smo se pošalili s Tadejem.
*   Vedno moramo biti prijazni in pomagati ljudem, ko jim lahko, saj nikoli ne vemo, kaj prestajajo.
*   V spomin se mi je vtisnilo, kako odprti in sproščeni so bili sogovorniki/knjige.
*   To so res pretresljive življenjske zgodbe, ki so jih doživele žive knjige.
*   Ceniti moramo, kar nam je dano.
*   Naučila sem se, da ljudje kljub težkim preizkušnjam v življenju ohranijo pozitivno energijo in vero v življenje.
*   Izvedela sem veliko vsega o življenju prebežnikov iz Sirije.

Dogodka so se udeležili dijakinje in dijaki ter mentorice iz 5 različnih šol:

  • Gimnazije Brežice (2 dijakinji; mentorici: Tea Habinc in Zdenka Senica Grubič)
  • Gimnazije Celje – Center (8 dijakinj in dijakov; mentorica: Ana Metličar)
  • Srednja šole za gostinstvo in turizem Novo mesto (6 dijakinj in dijakov; mentorica: Irena Jarc)
  • Strokovno izobraževalnega centra Brežice (3 dijakinje; mentorica: Tanja Plevnik)
  • Iz naše šole so se dogodka udeležile dijakinje in dijaki 3k oddelka.

Maja Hren