Šolska knjižnica

Učbeniki in delovni zvezki za šolsko leto 2023/24

V prilogi je seznam učbenikov in delovnih zvezkov za vse letnike za šolsko leto 2023/24.

S krepko so označeni učbeniki, ki so vključeni v učbeniški sklad. Učbeniki za tuje jezike niso vključeni v učbeniški sklad.

O šolski knjižnici

Knjižnica je prostor za učenje, druženje, prebiranje knjižničnega gradiva (COBISS, COBISS – Gimnazija) ter časopisov in revij, brskanje po internetu, razvijanje idej, izmenjavo mnenj, sprostitev … Knjižnično gradivo je urejeno po klasifikaciji UDK.

Opremljena je s televizijo in videom ter z dvema računalnikoma za dijake s tiskalnikom, kjer si dijaki lahko natisnejo dokumente za šolske potrebe. V knjižnici dobite sezname za bralne značke v tujih jezikih in domača branja ter pomoč pri pripravi seminarskih nalog ter referatov (navodila za navajanje literature in virov po APA-standardu).

Knjižnica je pogosto tudi prostor za prireditve, predstavitve, razstave, sestanke, vaje in pouk.

Knjižničarka poučuje tudi predmet knjižnično-informacijska znanja (KIZ). Predmet se izvaja v prvih treh letih šolanja (skupaj 15 ur), pri njem pa dijaki spoznajo gimnazijsko knjižnico, njeno uporabo, sistem COBISS/OPAC, seznanijo se z vrstami knjižnic ter se naučijo pravilnega citiranja in navajanja literature pri izdelavi seminarskih nalog in referatov.

Delovni čas izposoje

ponedeljek, torek, sreda in četrtek
od 7h do 14h

petek
od 7h do 13h

Dogodki

Kontakt

Gimnazija Novo mesto
Knjižnica
Seidlova cesta 9
8000 Novo mesto
Telefon: 07 371 85 19

Mail: knjiznica@gimnm.org 


V knjižnici sem z vami knjižničarka Tanja Cuder.