Šolska knjižnica

Obvestila

Razpored vračanja učbenikov iz učbeniškega sklada

Učbeniki za šolsko leto 2019/2020

O šolski knjižnici

Knjižnica je prostor za učenje, druženje, prebiranje knjižničnega gradiva (COBISS, COBISS – Gimnazija) ter časopisov in revij, brskanje po internetu, razvijanje idej, izmenjavo mnenj, sprostitev … Knjižnično gradivo je urejeno po klasifikaciji UDK.

Opremljena je s televizijo in videom ter z dvema računalnikoma za dijake s tiskalnikom, kjer si dijaki lahko natisnejo dokumente za šolske potrebe. V knjižnici dobite sezname za bralne značke v tujih jezikih in domača branja ter pomoč pri pripravi seminarskih nalog ter referatov (navodila za navajanje literature).

Knjižnica je pogosto tudi prostor za prireditve, predstavitve, razstave, sestanke, vaje in pouk.

Knjižničarka poučuje tudi predmet knjižnično-informacijska znanja (KIZ). Predmet se izvaja v prvih treh letih šolanja (skupaj 15 ur), pri njem pa dijaki spoznajo gimnazijsko knjižnico, njeno uporabo, sistem COBISS/OPAC, seznanijo se z vrstami knjižnic ter se naučijo pravilnega citiranja in navajanja literature pri izdelavi seminarskih nalog in referatov.

Delovni čas izposoje

ponedeljek, torek in četrtek
od 7h do 12h

sreda in petek
od 7h do 13h

Dogodki

Kontakt

Gimnazija Novo mesto
Knjižnica
Seidlova cesta 9
8000 Novo mesto
Telefon: 07 371 85 19


V knjižnici so z vami knjižničarji Tomaž Koncilija, Marko Kastelic in Uroš Lubej.