Šolska svetovalna služba

Vprašalniki za evalvacijo

Vljudno vas prosimo, da izpolnite naslednje vprašalnike. Vsak dijak izpolni dva vprašalnika (vprašalnik o klimi in vprašalnik obiskovanega programa).

Vprašalniki po programih

O šolski svetovalni službi

Šolska svetovalna služba je namenjena vsem dijakom in njihovim staršem.

S svetovalnimi delavkami se lahko pogovorite o učnih, vedenjskih, osebnih ali drugih težavah, o metodah uspešnega učenja, pomagajo pa vam tudi pri izbiri fakultete in poklica. Svetovalne delavke izvajajo vpis novincev v prvi letnik in svetujejo pri preusmeritvah na druge šole.

Vloga za pridobitev pravice do prilagoditev šolskih obveznosti

Potrebuješ pomoč ali pogovor?

Sprehodi se po spodnjih povezavah in gotovo najdeš odgovor na kakšno dilemo in pot do reševanja tvojih težav.

Kontakt šolskih svetovalnih delavk je na spodnjem delu spletne strani.

Vpis v programe, ki jih izvajamo na Gimnaziji Novo mesto

Več o vpisu.

Metode uspešnega učenja

S pomočjo Mape učnih dosežkov dijak lahko postopoma, korak za korakom, odkriva svoje prednosti pa tudi šibke točke, načrtuje osebne in učne cilje, spoznava raznovrstne načine učenja, spremlja svojo osebnostno in intelektualno rast ter opazuje svoj karierni napredek. V poseben evropski obrazec lahko napiše tudi svoj prvi življenjepis, pri tem pa uporabi mnoge podatke, zbrane v tej mapi.

Karierna orientacija

Štipendije

Kontakt