Šolska svetovalna služba

O šolski svetovalni službi

Šolska svetovalna služba je namenjena vsem dijakom in njihovim staršem.

S svetovalnimi delavkami se lahko pogovorite o učnih, vedenjskih, osebnih ali drugih težavah, o metodah uspešnega učenja, pomagajo pa vam tudi pri izbiri fakultete in poklica. Svetovalne delavke izvajajo vpis novincev v prvi letnik in svetujejo pri preusmeritvah na druge šole.

Vloga za pridobitev pravice do prilagoditev šolskih obveznosti

Vpis v programe, ki jih izvajamo na Gimnaziji Novo mesto

Več o vpisu.

Karierna orientacija

Telefoni za pomoč otrokom in odraslim

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo je objavila spletne strani in telefone za pomoč otrokom in odraslim v primeru stisk. Povezave:

Štipendije

Kontakt