Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba je namenjena vsem dijakom in njihovim staršem.

S svetovalnimi delavkami se lahko pogovorite o učnih, vedenjskih, osebnih ali drugih težavah, o metodah uspešnega učenja, pomagajo pa vam tudi pri izbiri fakultete in poklica. Svetovalne delavke izvajajo vpis novincev v prvi letnik in svetujejo pri preusmeritvah na druge šole.

Informacija o študentskih domovih

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2017/2018

Karierni dan 2018

Dejavnosti

Štipendije

Kontakt