Šolski koledar 2012/2013

iz Letnega delovnega načrta šole

Op.: Ko bo sprejet Letni delovni načrt za šol. leto 2013/14, bo na tej strani spremenjen tudi koledar za tekoče šolsko leto. Aktualne napovedi so naložene v Napovedniku.

September Marec
Oktober April
November Maj
December Junij
Januar Julij
Februar Avgust

September

3. Prvi šolski dan
6. Roditeljski sestanki za 1. in 2. letnik
10.–12. Planinska tura za 2. ckš; poskusni izpit za NJD
11. Področno tekmovanje v odbojki na mivki
13. Roditeljski sestanki za 3. in 4. letnik
17.–19. Planinska tura za 2. ae; rezultati jesenske mature
18. Srečanje dijakov s kitajsko delegacijo literatov
19.–21. Znana in manj znana Slovenija za 4. cekš
19.–21. OIV za 1. letnik
22. Botanično tekmovanje
25. Konferenca učit. zbora; področno ekipno tekmovanje iz atletike
26.–28. Znana in manj znana Slovenija za 4. abd
27. Sestanek sveta staršev
27.–28. Izmenjava z Bad Radkersburgom
28. Šolsko tekmovanje v logiki; finale v odbojki na mivki za dijake
29. Delovna sobota
   
   

Oktober

2. Finale v odbojki na mivki za dijakinje
4. Sestanek sveta šole
11. Govorilne ure
12. NJD-ekskurzija v Graz
16. Projektni dan SKP za 4. e
18. OIV Kulturna popotovanja – Medeja v Zagrebu
19.–20. Izmenjava z Beogradom
22.–26. Jezikovni tabor Celovec za 4. letnik NJD
23. Konferenca učiteljskega zbora
27. Državno tekmovanje v razvedrilni matematiki
29.–30. Jesenske počitnice
31. Praznik – Dan reformacije
   
 

November

1. Praznik – Dan spomina na mrtve
2. Jesenske počitnice
8. Govorilne ure
9. Dan šole, pouka prosto. Izobraževanje učiteljskega zbora
10. Strokovna ekskurzija učiteljskega zbora
15. Rok za predprijave za maturo
15.–16. Izmenjava s Škofjo Loko s 1. k v Novem mestu
17. Akademija znanja
23. Projektni dan SKP za 4. e
27. Konferenca učit. zbora
   
   

  December

  4. Pisni izpit za NJD
  13. Govorilne ure
  18. Konferenca učiteljskega zbora
  20. Projektni dan SKP za 4. e
  21. Obeležitev državnega praznika
  24. Pouka prosto – nadomeščanje 29. 9. 2012
  27.–31. Novoletne počitnice
     

   

  Januar

  1.     Novo leto
  9. Šolsko tekmovanje iz znanja nemščine
  10.–11. Ustni izpiti za NJD
  18. Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
  19.
  Akademija znanja, 2. del
  21. Karierni dan; ocenjevalna konferenca
  22. Roditeljski sestanek za 1. in 2. letnik
  23. Roditeljski sestanek za 3. in 4. letnik; šol. tekmovanje iz ZGO
  29. Konferenca učit. zbora; seja sveta staršev
     
   

  Februar

  4.–10. Popravljanje negativnih ocen
  7. Obeležitev državnega praznika
  14. Govorilne ure; državno tekmovanje iz znanja nemščine
  15.–16. Informativni dan
  18.–22. Zimske počitnice
  26. Konferenca učit. zbora
  28. ZGO – 2. del internega dela kot IMP
     
   

  Marec

  14. Govorilne ure
  16. Akademija znanja, 3. del
  20. Regijsko tekmovanje iz znanja fizike
  21. Šolsko tekmovanje iz matematike – Kenguru
  23. Državno tekmovanje iz znanja zgodovine
  26. Konferenca učit. zbora
  29. Ekskurzija za IMP – ZGO
     
     

  April

  2. Zadnji rok za prijavo kandidatov k maturi v spomladanskem roku
  4. Organizacija in izvedba regijskega tekmovanja iz matematike
  6. Delovna sobota – nadomeščanje 3. 5. 2013
  13. Državno tekmovanje iz znanja fizike
  19. Rok za oddajo seminarskih nalog, laboratorijskih in terenskih vaj
  20. Državno tekmovanje iz znanja matematike
  23. Konferenca učit. zbora
  29.–30. Majske počitnice
     
     

  Maj

  1.–2. Praznik dela
  3. Pouka prosto – nadomeščanje 6. 4. 2013
  6. Matura – pisanje eseja iz slovenščine
  9. Govorilne ure
  13. NJD-Ekskurzija v Graz
  20. Seznanitev kandidatov s točkami praktičnega dela
  21. Konferenca učiteljskega zbora
  23. Ocenjevalna konferenca za 4. letnik
  24. Zaključek pouka za 4. letnik
  27. Podelitev spričeval, priznanj in nagrad dijakom 4. letnika
  28.–31. Projektni teden
     

   

  Junij

  1. Matura – ANG
  3. Matura – SLO; predstavitev delavnic projektnega tedna
  4. Matura – FIL, SOC, PSI
  5. Matura – GEO
  6. Matura – BIO
  8. Matura – MAT
  10. Matura – NEM
  11. Matura – FIZ
  12. Matura – FRA, ŠPA
  13. Matura – ZGO; ekskurzija IP – ZGO
  14. Matura – KEM
  15.–22. Ustni izpiti za maturo
  17. Matura – LAT
  21. Zaključek pouka
  24. Podelitev spričeval, priznanj, nagrad; obeležitev državnega praznika
  26.–27. Izobraževanje učit. zbora
     

   

  Julij

  1.–5. Izpitni roki
  5. Zaključna konferenca uči. zbora
  15. Seznanitev kandidatov z uspehom na maturi
  16. Rok za prijavo na jesensko maturo
     
     

  Avgust

  19. Uvodna konferenca učiteljskega zbora 
  19.–23. Izpitni roki
  24.–30. Jesenski rok mature