Šolski sklad

Na šoli deluje šolski sklad, v katerega poleg prispevkov donatorjev zbiramo tudi prispevke staršev.

Tako zbrana sredstva namenjamo financiranju tujih učitelj pri pouku angleščine, udeležbi dijakov na različnih tekmovanjih, pomoči dijakom iz socialno ogroženih družin in solidarnostni pomoči. Program dejavnosti vsako leto potrdi Upravni odbor šolskega sklada.

Člani upravnega odbora šolskega sklada so predstavniki staršev Katja Kralj Smrekar, Katja Lazič Mikec in Jože Oberstar ter predstavniki zaposlenih Tanja Gačnik, Mija Razpotnik, Blaž Zabret in predsednica upravnega odbora šolskega sklada Anica Kastelec. Šolski sklad vodi ravnateljica Mojca Lukšič.

Prispevke za šolski sklad lahko nakažete na račun UJP 0110-0603-0695-479, sklic 2912.

Pravila delovanja šolskega sklada