Španščina

Članica

 

Ime in priimek
Predmet E-poštni naslov Povezava
Tea Ribič ŠPA tea.ribic@gimnm.org E-učilnica

 

Program aktiva

 • Možno je sodelovati pri številnih dejavnostih in projektih na šoli (projektni teden …).
 • Za španščino organiziramo bralno tekmovanje pri Epicentru Epi lectura. Dijaki dobijo informacije na spletu, pri profesorici španščine in v knjižnici.

Izvedba pouka

 • Učbeniki in delovni zvezki:
  • 1. letnik: Diverso A1
  • 2. letnik: Protagonistas A1 in A2 (učbenik in delovni zvezek)
  • 3. letnik: Protagonistas A2 (učbenik in delovni zvezek)
  • 4. letnik: Protagonistas B1 (samo delovni zvezek)

Tekmovanje iz znanja španščine

 • Dijaki 3. letnika se lahko udeležijo tekmovanja iz znanja španščine. Šolsko tekmovanje je predvidoma marca, državno pa aprila.