Splošno o maturi

Maturitetni predmeti in izpiti

Z maturo dijaki zaključujejo gimnazijsko izobraževanje. Izpite opravljajo iz (najmanj) petih predmetov. Trije predmeti so obvezni, dva (ali trije) pa izbirni.

OBVEZNI MATURITETNI PREDMETI

Predmet
Pisni izpit
Ostalo
Slovenščina 50% esej,
30% razčlemba
neumetnostnega besedila
ustni izpit – 20%
Matematika 80% ustni izpit – 20%
Tuj jezik
(ANG, NEM, FRA, ŠPA)
80% ustni izpit – 20%

IZBIRNI MATURITETNI PREDMETI, KI JIH PONUJAMO NA NAŠI ŠOLI

Predmet
Pisni izpit
Ostalo
Tuji jeziki
(ANG, NEM, FRA,ŠPA, LAT)
80% ustni izpit – 20%
Zgodovina 80% interni pisni del in ekskurzija – 20%
Geografija 80% terenske vaje in ekskurzija – 20%
Biologija 80% laboratorijske vaje – 20%
Kemija 80% laboratorijske vaje – 20%
Fizika 80% laboratorijske vaje – 20%
Sociologija 80% seminarska naloga – 20%
Psihologija 80% seminarska naloga – 20%
Filozofija 80% seminarska naloga – 20%

Te predmete dijaki izberejo aprila v 3. letniku. Dijaki se na maturo organizirano pripravljajo v 4. letniku. Pri obveznih predmetih potekajo priprave pri rednih urah pouka ter v 2. ocenjevalnem obdobju 4. letnika še dodatno. Pri izbirnih predmetih pa priprave potekajo celo šolsko leto v obsegu od 4 do 6 ur tedensko.

Rezultati

Od leta 1995 je maturo na šoli opravilo čez 3000 dijakov, med njimi je bilo 268 zlatih maturantov. Po maturitetnih rezultatih se uvrščamo med najuspešnejše gimnazije v Sloveniji.

Informacije

Vse informacije v zvezi z maturo dobite pri tajnici šolske maturitetne komisije:

Bernarda Tomažič
E-pošta: matura@gimnm.org
Tel.: 07 371 8500

Na spletni strani Republiškega izpitnega centra si lahko ogledate podrobnejše informacije o opravljanju mature in maturitetnem koledarju.

Informacija o možnosti ugovora

Matura 2017

11 jul
Podelitev maturitetnih spričeval

10. 7. 2017 je bila podelitev maturitetnih spričeval. Dijaki so v povprečju na letošnjem spomladanskem roku mature dosegli…

Več