Športni rezultati

Za usklajeno delo v športnih oddelkih skrbijo:

Ime in priimek
Naloga E-naslov in telefon
Breda Vovko razredničarka 1. Š breda.vovko@gimnm.org
07 371 85 1507 371 85 15
Renata Nose razredničarka 2. Š renata.nose@gimnm.org
07 371 85 1507 371 85 15
Primož Plazar športni koordinator za 2. Š
in 3. Š, razrednik 3. Š
primoz.plazar@gimnm.org
07 371 85 2307 371 85 23
Jernej Cimperman športni koordinator za 1. Š in 4. Š, razrednik 4. Š jernej.cimperman@gimnm.org
jernej_cimp@yahoo.com
07 371 85 23  l  031 330 592

Poleg splošnega gimnazijskega programa vpisujemo tudi en športni oddelek. Predmetnik vsebuje vse temeljne zahteve gimnazijskega predmetnika, le da imajo dijaki povečano število ur športne vzgoje.

Program športnega oddelka je namenjen športnikom, da lahko obvladajo gimnazijski program z več samodiscipline in s samostojnim učenjem, saj zaradi tekmovanj in priprav veliko izostajajo. Rezultati kažejo, da športniki po učnem uspehu ne zaostajajo za ostalimi gimnazijci, lahko pa se pohvalijo z boljšimi dosežki na športnih tekmovanjih.

 

 

 

Posebni pogoji za vpis v ŠO             
Dokazila za vpis v ŠO   
Vsi trije obrazci za vpis v ŠO

 

 

V 1. in 2. letniku je cilj izboljšati splošne motorične sposobnosti in pridobiti znanja tudi drugih športnih panog. V 3. in 4. letniku dijaki individualno trenirajo športne panoge. Z opravljeno maturo lahko dijaki nadaljujejo študij v vseh študijskih smereh univerzitetnega ali visokošolskega izobraževanja.

Posebnosti oddelka

  • 18-22 dijakov v oddelku pripomore k pristnejšemu stiku in kvalitetnejšemu pedagoškemu delu.
  • Vsa preverjanja in ocenjevanja znanja so načrtovana in dogovorjena po ocenjevalnih obdobjih.
  • Ure individualnega dela so namenjene dodatni razlagi, preverjanju in ocenjevanju znanja.
  • Enkrat letno organiziramo šolo v naravi, kjer se dijaki srečajo s športnimi panogami, ki niso uvrščene v redni program pouka.
  • Športna malica ustreza zahtevam zdravega in uravnoteženega prehranjevanja.
  • Za usklajevanje dela med učiteljskim zborom in dijaki skrbi pedagoški koordinator, za povezavo s športnimi klubi in trenerji pa športni koordinator.

Predmet
1. letnik
2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupaj
SLO 4 4 4 4 560
MAT 4 4 4 4 560
TJ1 3 3 3 3 420
TJ2 3 3 3 3 420
ZGO 2 2 2 2 280
ŠVZ 6   6   6   3   735  
LUM         2       70  
GLA     1,5           52  
GEO 2   2   2       210  
BIO 2   2   2       210  
KEM 2   2   2       210  
FIZ 2   2   2       210  
PSI     2           70  
SOC         2       70  
FIL             2   70  
INF 2               70  
Izbirni predmeti     1*   1*   10-12**   420-525  
OIV 90   90   90   30   300  

* Izbirni predmeti: v 2. letniku angleščina, v 3. letniku matematika.
** Izbirni maturitetni predmeti v 4. letniku: NEM, FRA, ŠPA
, ZGO, GEO, BIO,

     KEM, FIZ, SOC, PSI, FIL.

Uspela šola v naravi v Nerezinah

28. 8.–1. 9. 2013 so se dijaki prvega letnika športnega oddelka udeležili poletne šole v naravi v Nerezinah. Uspešno so opravili tečaj plavanja in potapljanja, poleg tega so imeli tudi timski pouk kemije in fizike s poudarkom na eksperimentiranju. Dijaki so skupaj preživeli kvaliteten čas, o njihovem zadovoljstvu se lahko prepričate na slikah v fotogaleriji.
Športni rezultati naših dijakov so objavljeni na strani strokovnega aktiva za športno vzgojo. Vse srednješolske športne rezultate objavlja Agencija za šport Novo mesto.